Filmade seminarier om socialtjänstens tidiga stöd och förebyggande arbete

Nu kan du ta del av filmade seminarier om socialtjänstens tidiga stöd och förebyggande arbete på Kunskapsguiden. Du får bland annat höra om ett pilotprojekt om effektivt tidigt stöd inom ekonomiskt bistånd och missbruk. Filmerna är tänkta att ge inspiration till omställning till mer tidigt stöd inom socialtjänsten.
People teamwork holding gears connected together as a social community group symbol or business concept working for a common cause with cast shadows holding a cogwheel network in a corporate team partnership.

På Kunskapsguiden hittar du fyra filmer från Partnerskapets kunskapsseminarium om tidigt stöd och förebyggande arbete i socialtjänsten. Filmerna är tänkta att ge kunskap, väcka tankar och ge inspiration till en möjlig omställning till mer tidigt stöd inom socialtjänsten.

– Socialtjänstens tidiga stöd och förebyggande arbete är ett angeläget område. I förslaget till en ny socialtjänstlag beskrivs bland annat att socialtjänsten ska ha ett förebyggande perspektiv, säger Åsa Wassbäck, samordnare partnerskapet för kunskapsstyrning inom socialtjänst på Socialstyrelsen.

Pilotprojekt om effektivt tidigt stöd inom ekonomiskt bistånd och missbruk

Partnerskapet till stöd för kunskapsstyrning inom socialtjänsten har ett pilotprojekt om socialtjänstens tidiga stöd. Med anledning av pilotprojektet anordnade Partnerskapet ett kunskapsseminarium där du kan höra representanter från piloten berätta om sitt pågående arbete.

– Målet med piloten är att beslutsfattare inom socialtjänsten ska få stöd i att utveckla verksamheten från specialiserade insatser till mer tidigt stöd. Arbetet som görs i piloten kommer att presenteras i en rapport, säger Åsa Wassbäck.

Seminariets olika delar:

  • Effektivt tidigt stöd inom ekonomiskt bistånd och missbruk.
  • Tidigt stöd och preventiva strategier.
  • Serviceinsatser och förändringsarbete.
  • Barnets bästa gäller! om det lokala arbetet i Kronoberg.
  • Tillitsskapande organisering.

Se filmerna om tidigt stöd och förebyggande arbete

Partnerskapet till stöd för kunskapsstyrning inom socialtjänsten

Partnerskapet till stöd för kunskapsstyrning inom socialtjänsten är värd för seminariet. Partnerskapet är en samverkansform mellan Socialstyrelsen, Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, och de regionala samverkans- och stödstrukturerna, RSS. Inom Partnerskapet samverkar regional och nationell nivå kring frågor om kunskapsstyrning och kunskapsutveckling inom socialtjänsten.

 

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.