Rätt till en fast omsorgskontakt i hemtjänsten

Den som har hemtjänst har sedan den 1 juli i år rätt till en fast omsorgkontakt. Syftet med en fast omsorgskontakt är att den enskilda individen ska få ökad kontinuitet i kontakterna med hemtjänsten, ökad trygghet och mer individanpassade och samordnade hemtjänstinsatser.
Äldre kvinna får hjälp av hemtjänstpersonal

Personer med hemtjänst kan i sin vardag möta personal från olika verksamheter och utförare och från olika yrkesgrupper. Men många som har hemtjänst tycker det är tryggare att få stöd och hjälp av personal som de känner igen och har en relation till.

Ökad kontinuitet, trygghet och mer individanpassad och samordnad omsorg

Syftet med en fast omsorgskontakt är att den enskilda individen ska få ökad kontinuitet i kontakterna med hemtjänsten, ökad trygghet och mer individanpassade och samordnade hemtjänstinsatser.

En fast omsorgskontakt i hemtjänsten kan bidra till att öka delaktighet och självbestämmande för de personer som har hemtjänst. Det kan även öka tryggheten för deras anhöriga.

Mer om fast omsorgskontakt i Socialstyrelsens meddelandeblad (pdf)

Mer om Socialstyrelsens arbete för ökad kontinuitet i vård och omsorg för äldre personer

Fasta kontakter skapar trygghet

En fast läkarkontakt och en fast omsorgskontakt bidrar till att skapa trygghet för äldre personer som får insatser. En person kan även ha behov av en eller flera fasta vårdkontakter. Genom fasta kontakter möter den enskilda samma personer i större utsträckning.

Ökad kontinuitet inom vården skapar bättre förutsättningar för rätt diagnos och behandling. Den förenklar också samverkan mellan vård- och omsorgsinsatser. Fasta kontakter ger en möjlighet för den enskilde eller anhöriga att vara delaktiga i dialogen om och i utförandet av behandling och insatser.

På Kunskapsguiden kan du läsa mer om fast läkarkontakt och vårdkontakt. Under temat hittar du även relaterade publikationer från olika aktörer.

Temat Fast läkarkontakt och vårdkontakt

Mer om fast läkarkontakt hos Socialstyrelsen

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.