Tema om att motverka skadlig alkoholkonsumtion bland äldre

Alkoholkonsumtionen bland äldre personer ökar och många far illa på grund av alkohol. Personal som arbetar nära äldre personer behöver därför kunskap om hur de kan stödja äldre med alkoholproblem. Nu finns ett tema med samlat stöd för både chefer och personal inom äldreomsorgen som vill arbeta med frågorna i sin verksamhet.

Äldres konsumtion av alkohol ökar, särskilt bland kvinnor. Den ökande alkoholkonsumtionen resulterar i fler alkoholrelaterade skador, sjukdomar och dödsfall, och risk för sämre hälsa hos äldre personer.

Personal som arbetar i hemtjänsten och hemsjukvården, och som handläggare inom äldreomsorgen, behöver kunskap för att upptäcka och uppmärksamma alkoholproblem hos äldre personer. Genom ökad kompetens får personalen förutsättningar att se de äldres behov och genom förbättrad samverkan med primärvården och kommunernas missbruksenhet erbjuda ett bättre stöd.

För att underlätta för äldreomsorgen att jobba med frågan har vi samlat information och stöd under ett nytt tema om äldre och alkohol. Där finns stöd för både chefer och personal som vill arbeta med frågorna i sin verksamhet.

– Kunskap hos personalen i äldreomsorgen bidrar till bättre insatser till de som behöver stöd. Chefer har en viktig roll i att lyfta frågan med sin personal och se till att de tillsammans arbetar fram lösningar på situationer som kan uppstå, säger Anders Bergh, utredare på Socialstyrelsen.

Utbildningspaket om äldre och alkohol

För att fler äldre personer med alkoholproblem ska få stöd och hjälp har Socialstyrelsen tagit fram ett utbildningspaket som riktar sig till personer som arbetar i hemtjänsten, i hemsjukvården eller som biståndshandläggare i äldreomsorgen, och till deras chefer.

Paketet består av tre delar – en webbutbildning, ett stödmaterial för chefer och nedladdningsbara fördjupningstexter. Till utbildningspaketet finns en guide som beskriver dess olika delar och hur utbildningspaketet kan användas i verksamheten.

– I utbildningen finns utrymme för att reflektera kring bemötande och vad personalen kan göra i olika situationer. För chefer har vi tagit fram ett stöd för att de tillsammans med sin personal ska arbeta fram lösningar och rutiner för olika svåra situationer som kan uppstå, säger Anders Bergh.

Du hittar utbildningen och andra kunskapsstödjande produkter under temat om äldre personer och alkohol.

Äldre personer och alkohol

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.