Språkförmåga i äldreomsorgen – underlag för bedömning och utveckling

Språkkunskaper och förmåga att kommunicera både muntligt och skriftligt är grundläggande för en trygg och säker äldreomsorg. Socialstyrelsen har tagit fram ett stöd för att underlätta för verksamheter inom äldreomsorgen att bedöma om personalen har tillräcklig språkförmåga för de aktuella arbetsuppgifterna.
Flera personer vid ett bord, möte, fokus på en kvinna som pratar.

Med stödet som underlag kan verksamheterna bedöma arbetstagarens språkförmåga genom att ringa in språknivå eller få syn på kunskapsluckor. Stödet kan också användas för att ta fram språkutvecklande insatser och åtgärder i syfte att höja språkförmågan.

Stödet tydliggör Socialstyrelsens bedömning av den språkförmåga personalen i äldreomsorgen behöver för att utföra arbetet inom äldreomsorgen med god kvalitet. Det riktar sig främst till chefer, HR-avdelningar och verksamhetsutvecklare inom äldreomsorgen.

Läs mer och ta del av stödet hos Socialstyrelsen

Mer på Kunskapsguiden

Det är viktigt att vård och omsorg individanpassas efter varje äldre persons specifika behov. All verksamhet måste dessutom vara baserad på aktuell kunskap och praktiseras på ett säkert, tillgängligt och jämlikt sätt. Under Kunskapsguidens teman om god kvalitet i vård och omsorg för äldre personer och hemtjänst och hemsjukvård för äldre personer kan du läsa mer om detta.

God kvalitet i vård och omsorg för äldre personer

Hemtjänst och hemsjukvård för äldre personer

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.