Vi uppmärksammar "Orange Day"

Den 25 november är det "Orange Day", den internationella dagen för att stoppa våld mot kvinnor. På Kunskapsguiden beskrivs hur du som arbetar i socialtjänsten, hälso- och sjukvården och tandvården kan upptäcka våldet. Du får också veta hur du kan stödja och hjälpa utsatta personer.
Orange day, händer som kramar ett hjärta

Våld i nära relationer är ett allvarligt samhällsproblem. För kvinnor är hemmet den plats där risken för att utsättas för våld är störst. Förutom att våldet skadar och dödar människor, får det konsekvenser för hela samhällets välfärd och utveckling såsom för folkhälsa, ekonomi, utbildning och arbetsmarknad.

Information om hur arbete mot våld i nära relationer kan utvecklas finns på Kunskapsguiden.se under temat Våld i nära relationer. Här beskrivs hur du som arbetar i socialtjänsten, hälso- och sjukvården och tandvården kan upptäcka våldet. Här förtydligas också socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens ansvar och du kan få kunskapsstöd och tips om utbildningar.

Vad är våld i nära relationer - Kunskapsguiden

Socialstyrelsens skade- och dödsfallsutredningar

Socialstyrelsen har utrett 26 barn som utsatts för dödligt våld och 57 vuxna som utsatts för dödligt våld eller försök till dödligt våld av närstående gärningspersoner under de senaste tre åren. Utredningarna visar att det finns brister i samhällets skyddsnät och lyfter områden där förbättringar kan ske i arbetet för att förebygga och stoppa våld.
Läs mer om och se filmer som sammanfattar Socialstyrelsens dödsfallsutredningar.

Socialstyrelsens skade- och dödsfallsutredningar

Socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2022:39) om våld i nära relationer. började gälla den 1 november. Den nya författningen berör både socialtjänsten, hälso- och sjukvården och tandvården.

De nya föreskrifterna och allmänna råden hittar du här

 

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.