Många kommuner har dragit ner på LSS-insatser under pandemin

Socialstyrelsens årliga lägesrapport visar att många kommuner dragit ner på daglig verksamhet och andra insatser för personer med funktionsnedsättningar under pandemin. Smittspridningen i gruppen har varit lägre jämfört med övriga befolkningen men andelen som avlidit till följd av covid-19 är dubbelt så hög.

Socialstyrelsens årliga lägesrapport på funktionsområdet visar att socialtjänstens insatser till personer med funktionsnedsättning ökar. Ökningstakten är däremot lägre än tidigare.

Lägre smittspridning men andelen avlidna högre

Smittspridningen av covid-19 tycks varit något lägre bland personer med insatser enligt LSS jämfört med den övriga befolkningen. Men andelen avlidna med covid-19 är ungefär dubbelt så hög bland dessa personer än i den övriga befolkningen.

– Att en så hög andel avled jämfört med den övriga befolkningen kan bero på att många tillhör riskgrupper, framför allt de med Downs syndrom. De kan även ha haft svårigheter att kommunicera exempelvis feber och andningssvårigheter vilket kan ha gjort att de fått sjukvård i ett sent skede, säger Karin Flyckt, samordnare av funktionshindersfrågor på Socialstyrelsen.

Kommuner har dragit ner på daglig verksamhet

Som en följd av pandemin ställdes många insatser in 2020. Daglig verksamhet enligt LSS påverkades mest. Var tredje kommun minskade omfattningen av insatsen och en lika hög andel ställde in den helt.

– Många i gruppen hade redan före pandemin begränsade sociala kontakter och nedstängningen har ökat isoleringen. Det har förstärkts av att vissa boenden haft stängt för besökare och begränsat tillgången till gemensamhetsutrymmen, säger Karin Flyckt.

Många kommuner har försökt anpassa verksamheten utifrån smittskyddsrekommendationer och utifrån brukarnas individuella behov. En del dagliga verksamheter har ställt om till digitala aktiviteter och ibland har den dagliga verksamheten utförts i brukarnas hem.

Läs mer

Insatser och stöd till personer med funktionsnedsättning – Lägesrapport 2021 (pdf)

Covid-19 bland personer med Downs syndrom och intellektuell funktionsnedsättning (pdf)

 

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.