Ökat intresse för evidensbaserad praktik

Det finns ett växande intresse för att arbeta evidensbaserat, men användningen av insatser som chefer själva bedömer är evidensbaserade är fortsatt låg. Det visar Socialstyrelsens senaste undersökning om evidensbaserad praktik i socialtjänsten.
Johnér Bildbyrå AB
+46 8 644 83 30
www.johner.se
info@johner.se
sales@johner.se

Syftet med evidensbaserat arbete är att den som behöver samhällets insatser ska få stöd som bygger på den bästa tillgängliga kunskapen. Socialstyrelsen har med start 2007 genomfört återkommande undersökningar om kommunala enhetschefers bild av evidensbaserat arbete. Undersökningen genomförs var tredje år, vilket gör den senaste till den femte i ordningen. Resultatet från den senaste undersökningen visar bland annat att:

  • Intresset för evidensbaserad praktik har ökat. Andelen chefer som är mycket intresserade av evidensbaserad praktik har ökat från 68 procent (2007) till 79 procent (2019).
  • Användningen av standardiserade bedömningsmetoder har ökat från 63 procent (2007) till 84 procent (2019). Ökningen är särskilt stor inom området våld i nära relationer, där den har gått från 12 procent (2010) till 90 procent (2019).
  • Trots ett ökat intresse för evidensbaserad praktik, är andelen chefer som uppger att de i någon omfattning använder insatser som de själva uppfattar som evidensbaserade generellt sett oförändrad och relativt låg.
  • En minoritet av cheferna ansåg att deras medarbetare hade tillräckliga kunskaper för att kunna bedriva ett evidensbaserat arbete.
  • Chefernas organisatoriska förutsättningar förändras allt snabbare. Bland annat har chefernas ansvarsområden ökat i antal samtidigt som tre av fyra chefer har varit med om en omorganisation de senaste två åren.

I undersökningen har 749 verksamhetschefer inom individ- och familjeomsorg samt funktionshinder- och äldreomsorg deltagit. Resultaten ligger till grund för Socialstyrelsens arbete med att stödja utvecklingen av en evidensbaserad praktik inom socialtjänsten, på både regional och lokal nivå. Som en del av stödet finns bland annat metodguiden för socialt arbete, där insatser och bedömningsmetoder som är aktuella i Sverige samlas.

Läs rapporten hos Socialstyrelsen

Evidensbaserad praktik i socialtjänsten 2019 – Den femte undersökningen om kommunala enhetschefers syn på evidensbaserad praktik (pdf)

 

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.