Mellanstadiebarnen i fokus när Örebro utvecklar tidiga brottsförebyggande insatser

I Örebro utvecklar samhällsaktörerna gemensamt nya sätt att tidigt möta och erbjuda samordnat stöd för att förhindra att barn dras in i kriminalitet. Arbetet har fokus på barn i mellanstadiet och deras familjer.
ledsen pojke i en korridor i skolan

Ett övergripande mål med utvecklingsarbetet, som genomförs i området Baronbackarna, är att minska risken för att barn och unga hamnar i kriminalitet eller missbruk. Utifrån det samarbetar skolan, socialtjänsten, fritidsgården, hälso- och sjukvården och polisen för att utveckla tidiga och samordnade insatser med fokus på barnen i mellanstadiet, 10–12 år.

En viktig fråga i arbetet på strategisk nivå har varit att se var det finns glapp mellan verksamheterna. När slutar exempelvis elevhälsans ansvar och primärvården tar vid? När det gäller konkreta tidiga insatser har utvecklingsarbetet till exempel lett till att värdegrundsarbetet i skola-fritidshem ses över samt att socialtjänsten anställt personer som håller utbildningar för föräldrar med barn i åldersgruppen.

Om TSI-satsningen

I den nationella satsningen på tidiga och samordnade insatser (TSI) följer och stödjer Socialstyrelsen och Skolverket 35 utvecklingsprojekt i landet som utforskar nya sätt att arbeta för att alla barn och unga som behöver ska få tillgång till tidiga och samordnade insatser. Baronbackarna i Örebro har som inriktning valt insatser som kan verka brottsförebyggande.

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.