Ny webbutbildning i teambaserat arbetssätt med äldre personer

Socialstyrelsen har tagit fram en webbaserad utbildning i teambaserat arbetssätt i arbetet med äldre personer som har sammansatta behov. Syftet med teambaserat arbetssätt är att bidra till kontinuitet i vården och omsorgen om den äldre personen och att underlätta bedömningar som kräver flera perspektiv eller kompetenser.
Flera personer sitter runt ett bord och samtalar. Några är sjukvårdspersonal.

– Ett teambaserat arbetssätt bidrar till ett helhetsperspektiv i vården och omsorgen för den äldre personen och sätter individens behov i centrum på ett tydligt sätt, säger Ulla Haraldsson, utredare i projektgruppen för utbildningen.

Kunskapsmaterialet ska ge stöd för ett teambaserat arbetssätt såväl inom en verksamhet, som mellan verksamheter och över huvudmannagränser. I webbutbildningen finns tillhörande reflektionsmaterial.

Webbutbildningen ska bidra till att beslutsfattare, chefer och de olika yrkesgrupper som arbetar i verksamheter som möter äldre personer med sammansatta behov, ska få ökad kunskap om och förståelse för:

  • Vad teambaserat arbetssätt är och varför det är viktigt.
  • Vilka förutsättningar som krävs för/möjliggör teamarbete.
  • Hur samarbete mellan olika yrkesroller och professioner inom och över verksamhetsgränserna kan skapas, bibehållas och fördjupas.

Läs mer och gå utbildningen hos socialstyrelsen

Stärkt arbetssätt som sätter personen i fokus

Socialstyrelsen stödjer den omställning av hälso- och sjukvården som kallas ”God och nära vård”. Omställningen syftar bland annat till att vården ska organiseras utifrån invånarens behov och förutsättningar vilket ställer krav på samverkan mellan vårdgivare och socialtjänst. Det ingår också att lägga större fokus på hälsofrämjande och förebyggande insatser. Under Kunskapsguidens tema om god och nära vård kan du läsa mer om detta.

Temat God och nära vård

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.