Kampanj om stärkt brandskydd för riskutsatta

Under december driver MSB en kampanj till allmänheten om brandskydd för särskilt riskutsatta personer. I samband med kampanjen vill vi lyfta Socialstyrelsens och MSB:s stöd för att arbeta systematiskt med stärkt brandskydd. Stödet vänder sig i första hand till beslutsfattare, verksamhetsutvecklare, handläggare och utförare i kommuner.
Äldre person i rullstol

Ungefär 80 personer dör varje år i bostadsbränder i Sverige. Bland de som dör är äldre personer och personer med olika typer av funktionsnedsättningar överrepresenterade. Om dessa individer får ett förstärkt brandskydd kan många liv räddas.

Stöd för systematiskt arbete med stärkt brandskydd

Under december månad driver MSB en kampanj till allmänheten om brandskydd för särskilt riskutsatta. I samband med kampanjen vill vi lyfta Socialstyrelsens och MSB:s stöd för att underlätta det systematiska arbetet med stärkt brandskydd. Stödmaterialet vänder sig i första hand till beslutsfattare, verksamhetsutvecklare, handläggare och utförare i kommuner.

– Hur man kan arbeta med att stärka brandskyddet för särskilt riskutsatta beror på vilka riktlinjer och rutiner som finns i kommunen och verksamheten. Kommuner har olika riktlinjer för vad handläggare kan bevilja eller vad personal i exempelvis hemtjänst eller boendestöd kan göra själv, säger Erik Wessman, utredare på Socialstyrelsen.

Åtgärder som kan stärka brandskyddet

Handläggare och utförare som i sitt arbete möter särskilt riskutsatta personer i deras bostäder kan göra skillnad genom att informera och hjälpa till att stärka brandskyddet. Men en fungerande brandvarnare, brandsläckare och brandfilt är oftast inte tillräckligt för personer som är särskilt riskutsatta. De behöver även ett stärkt brandskydd som anpassas individuellt.

– I många fall finns enkla åtgärder som kan vidtas direkt, som att testa brandvarnaren och ersätta levande ljus med elektriska. Men ibland behövs ett förstärkt brandskydd som exempelvis en spisvakt som bryter strömmen till spisen, svårantändliga textilier för den som röker eller en brandvarnare kopplad till trygghetslarmet, säger Erik Wessman.

Stödet hittar du under temat Brandskydd för särskilt riskutsatta personer

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.