Stöd i arbetet med att främja hälsa och förebygga ohälsa

Förebyggande arbete är avgörande för att samhället och hälso- och sjukvården ska klara framtidens vårdbehov. I det nya temat inom området god och nära vård får du samlad information och stöd i arbetet med att främja hälsa och förebygga ohälsa.
Vattengymnastik, visar en persons ben som flyter på en flexistång

Genom att förebygga eller skjuta upp insjuknande i akuta eller kroniska sjukdomar eller minska risken för återinsjuknande kan både mänskligt lidande undvikas och de begränsade gemensamma resurserna kan användas mer effektivt.

Temat om att främja hälsa och förebygga ohälsa är en del av Socialstyrelsens stöd till omställningen av en god och nära vård. Det tar bland annat upp vad förebyggande insatser på befolknings- och individnivå kan vara, olika gruppers behov och vilka som har ansvar för arbetet. 

­– Primärvården har en särskilt viktig roll i det förebyggande arbetet eftersom man finns nära befolkningen. Därför riktar sig det här stödet främst till verksamma inom primärvården, säger Iréne Nilsson Carlsson, utredare på Socialstyrelsen.

Sedan 1 juli 2021 regleras i hälso- och sjukvårdslagen att primärvården särskilt ska tillhandahålla förebyggande insatser utifrån såväl befolkningens behov som patientens individuella behov och förutsättningar.

Läs mer under temat Främja hälsa och förebygga ohälsa

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.