Planera vård och omsorg inför eventuella värmeböljor i sommar

Genom att förbereda verksamheten inför sommarvärmen kan du som chef eller arbetsledare inom vård och omsorg minska eller eliminera risken för negativa hälsoeffekter och dödsfall bland personer som kan vara extra känsliga för höga temperaturer. På Kunskapsguiden hittar du praktiska råd för detta.
Två äldre kvinnor spelar brädspel i trädgården.

Planera verksamheten

Du kan förbereda verksamheten innan värmen kommer genom att exempelvis:

  • Identifiera extra känsliga individer. Förutom hög ålder kan ett flertal olika kroniska sjukdomar, psykisk och fysisk funktionsnedsättning, samt viss medicinering göra en individ extra sårbar vid en värmebölja.
  • Se till så att det finns ansvarig personal för att bevaka meddelanden eller varningar om höga temperaturer – även under helger och semestertid.
  • Ha beredskap för att omprioritera insatser, till exempel lägga fokus på omvårdnaden istället för mindre akuta serviceinsatser.
  • Se över rutiner för att förvara temperaturkänsliga läkemedel rätt vid värmebölja.
  • Göra en bedömning kring användningen av fläktar, eftersom de kan ha en uttorkande effekt.

Det finns även särskilda åtgärder att tänka på för boenden och inom hemtjänsten.

Läs mer om hur du kan förbereda din verksamhet i Folkhälsomyndighetens stöd Planera vård och omsorg inför värmeböljor.

Se till att personalen är informerad

Det är viktigt att dina medarbetare vet hur de kan minska risken för allvarliga konsekvenser vid höga temperaturer. Det handlar både om att arbeta förebyggande och vara uppmärksam på tidiga symtom på vätskebrist.

Höga temperaturer och värmeböljor kan vara farligt för alla, men grupper med nedsatt förmåga att reglera kroppstemperaturen eller att reagera på risker är särskilt sårbara. Det handlar till exempel om äldre personer, personer med demens eller kroniska sjukdomar samt små barn.

På Kunskapsguiden hittar du praktiska råd till personal om hur de kan hjälpa och minska risken för att vård- och omsorgstagare drabbas av vätskebrist eller andra negativa konsekvenser i samband med en värmebölja.

Värmebölja – Praktiska råd till vård och omsorgspersonal

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.