Vad tycker äldre om äldreomsorgen 2020?

Socialstyrelsen har i uppdrag att undersöka hur äldre personer uppfattar äldreomsorgen. Nu publiceras resultatet av 2020:års ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?”
Two senior ladies playing board game in rest home

Syftet med ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?” är att ge enskilda äldre en röst, och att ta fram kvantitativa mått på äldreomsorgen utifrån den äldres perspektiv. Undersökningen har genomförts årligen sedan 2013. Den möjliggör att utfallet av insatser kan mätas och jämföras och därmed även utvärderas och utvecklas. Resultatet blir en viktig signal till ansvariga politiker och tjänstemän.

Nu publiceras resultatet från årets ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?

Det är baserat på den enkät som skickades ut till alla som är 65 år och äldre, och som har hemtjänst eller bor i ett särskilt boende. Totalt fick 215 500 personer enkäten. Den skickades ut i mars och man hade fram till maj på sig att svara. Av de 215 500 personerna som fick enkäten, har 57 procent med hemtjänst svarat och 40 procent av dem som bor på särskilt boende.

Har du frågor eller funderingar om enkätundersökningen eller resultatet är du välkommen att e-posta aldreundersokning@socialstyrelsen.se

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.

Mejla till oss

Skicka ett mejl till nyhetsbrev.KG@socialstyrelsen.se och skriv att du vill bli tillagd som prenumerant.

Så behandlar Socialstyrelsen dina personuppgifter