Digitalisering ger ökad effektivitet och kvalitet i kommunerna

Mobilappar, digital nattillsyn och andra tekniska lösningar har blivit allt vanligare inom socialtjänsten och den kommunala hälso- och sjukvården. Men i många kommuner rör det sig fortfarande om pilotsatsningar. Det visar Socialstyrelsens årliga kartläggning av e-hälsa och välfärdsteknik.
Händer som skriver på ett tangentbord

– Genom att investera i digital teknik kan kommunerna både göra effektitetsvinster och förbättra kvaliteten i arbetet, säger Dick Lindberg, utredare på Socialstyrelsen.

Teknik till stöd för personalen har fått stor spridning i kommunerna. Exempelvis använder nio av tio kommuner elektroniska planeringsverktyg, främst mobilappar, där hemtjänstpersonalen har tillgång till scheman, portkoder och möjlighet att göra anteckningar om besök.

Ett bekymmer är att många kommuner inte har säkrat sina system där personuppgifter behandlas. I endast 15 procent av kommunerna krävs stark autentisering, det vill säga både e-leg och lösenord, för att logga in.

– Det medför en risk för att obehöriga kan komma åt uppgifterna, konstaterar Dick Lindberg.

Även om allt fler kommuner uppger att de har välfärdsteknik som riktar sig till enskilda så rör det sig till stor del om pilotverksamheter. Sju av tio kommuner, 68 procent, säger att de har gps-larm som gör att man kan larma hemtjänsten eller närstående även när man befinner sig utanför sin bostad. Det är dock bara tre kommuner som står för hälften av landets alla gps-larm.

– Att endast använda tekniken i pilotprojekt innebär ofta att kommunen har dubbla system, både manuella och digitala. Det ger ökade kostnader i stället för besparingar, säger Dick Lindberg.

Glädjande är att andelen kommuner som erbjuder wifi ökar, 77 procent av kommunerna tillhandahåller internet i särskilda boenden för äldre och 74 procent i stöd- och serviceboenden.

Medan välfärdstekniken används allt mer går det trögare att införa e-tjänster för kommuninvånarna. Den e-tjänst som ökat mest är möjligheten att ansöka om ekonomiskt bistånd. Mellan 2016 och 2020 har andelen kommuner som tar emot ansökningar om ekonomiskt bistånd digitalt stigit från 8 till 40 procent.

Vad är det då som hindrar kommuner att satsa fullt ut? Ekonomi, brist på kompetens och rädsla och motstånd mot ny teknik bland personalen är några av de skäl som kommunerna anger.

– Kommunerna har mycket att vinna på digitalisering, det har inte minst den pågående pandemin visat. Genom e-tjänster och digital kommunikation kan man dra ned på de fysiska kontakterna och därigenom minska risken för smittspridning, säger Dick Lindberg. 

Socialstyrelsens rapport bygger dels på en elektronisk enkätundersökning som en majoritet av landets kommuner svarat på, dels på intervjuundersökningar med ett tiotal kommuner och lika många privata vård- och omsorgsföretag.

E-hälsa och välfärdsteknik i kommunerna 2020

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.