Samlad information och stöd om psykiatrisk heldygnsvård

Den psykiatriska heldygnsvården är till för personer som har svåra psykiatriska tillstånd och behöver vård dygnet runt. Nu finns ett nytt tema på Kunskapsguiden med samlad information och stöd till verksamheter och personal som kan ha nytta av att känna till hur den psykiatriska heldygnsvården fungerar.
Läkare och ung patient med förälder

Att behöva heldygnsvård innebär ofta att vara i kris. Personerna som vårdas behöver bli bemötta med omtanke och respekt, och få en vård som stärker deras egna resurser.

Heldygnsvården är oftast frivillig, men ibland behövs tvångsvård. Det är ett stort ingrepp i en persons integritet, och som patient i tvångsvården är man särskilt utsatt. Då krävs ännu mer av personalen, för att ge den goda vård som patienterna har rätt till enligt lag.

Tvångsvård innebär allvarliga risker

Socialstyrelsen har följt den psykiatriska heldygnsvården inklusive tvångsvården i regionerna, och kunnat se både brister och goda exempel. Vår senaste kartläggning visar att det finns samband mellan att ha tvångsvårdats och en högre risk för bland annat självskador och suicid. Den visar också stora skillnader mellan regionerna, både när det gäller hur många personer som tvångsvårdas och hur regionerna arbetar för att undvika tvångsvård.

Kunskap som ger stöd och inspiration

Nu finns ett nytt tema på Kunskapsguiden, som ska stödja verksamheter och personal att ge den goda heldygnsvård som patienterna har rätt till. I temat har vi samlat information och stödmaterial från Socialstyrelsen och andra aktörer.

Charlotte Nymberg och Louise Kimby är båda utredare och projektledare på Socialstyrelsen.

– Kunskapen om den psykiatriska heldygnsvården är under utveckling. Temat på Kunskapsguiden är tänkt att vara ett stöd för personal i alla verksamheter som möter personer i behov av heldygnsvård, säger Charlotte Nymberg.

– Vi hoppas att fler får inspiration och stöd till att fortsätta utveckla sin verksamhet. Men också att all personal som möter personer med psykiatriska tillstånd ska veta mer om heldygnsvården. Att bidra till tydlighet och skapa rätt förväntningar på insatserna som ges där, fortsätter Louise Kimby.

Tema med flera ingångar

Det nya temat Psykiatrisk heldygnsvård har fem huvudingångar:

  • Om psykiatrisk heldygnsvård
  • Barn- och ungdomspsykiatrisk heldygnsvård
  • Tvångsvård
  • Självvald inläggning
  • Uppföljning av heldygnsvård och tvångsvård

Som i de flesta teman på Kunskapsguiden finns här också ingångarna Utbildningar och Publikationer, där vi listar aktuella webbaserade utbildningar och publikationer för fördjupning.

Psykiatrisk heldygnsvård – Kunskapsguiden

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.

Mejla till oss

Skicka ett mejl till nyhetsbrev.KG@socialstyrelsen.se och skriv att du vill bli tillagd som prenumerant.

Så behandlar Socialstyrelsen dina personuppgifter