Handläggning och dokumentation med barnet i centrum

Socialtjänstens arbete med barn och unga regleras i lagar och förordningar för att stödja och skydda barnen. I temat om handläggning och dokumentation med barnet i centrum får du en genomgång av de olika delarna i handläggningsprocessen.

En rättssäker handläggning och dokumentation är en viktig del i det professionella sociala arbete som bedrivs inom barn- och ungdomsvården. I temat om handläggning och dokumentation med barnet i centrum får du en genomgång av de olika delarna i handläggningsprocessen.

– Med temat vill vi förmedla kunskaper om vad som gäller för att handläggningen ska vara rättssäker och ge trygg vård och omsorg till barn, unga och deras familjer. Den lagliga regleringen innefattar utöver formella krav kring dokumentation och liknande även frågor om ett gott bemötande och delaktighet för barn och deras föräldrar, säger Solveig Freby, utredare på Socialstyrelsen.

Handläggningsprocessens fem delar

Temat ger både en översikt av handläggningsprocessen och förmedlar kärnan av arbetet som görs inom de fem handläggningsstegen – aktualisera, utreda, besluta, utforma och följa upp, både öppna insatser och placeringar.

– Temat sammanfattar arbetsgången i ett barnavårdsärende från det att ett barn blir aktuellt inom socialtjänstens barn- och ungdomsvård till att ärendet avslutas – arbetet från ax till limpa, säger Solveig Freby.

Central del av en yrkesintroduktion

Informationen har främst tagits fram för att användas av socialsekreterare och deras arbetsledare i samband med yrkesintroduktion inom den sociala barn och ungdomsvården där handläggning och dokumentation är en central del. Men informationen är också användbar av andra som arbetar med dessa frågor och som söker kunskap om arbetets olika delar.

Temat Handläggning och dokumentation med barnet i centrum visar också vägen till handböcker och andra kunskapsstöd som personal inom socialtjänstens barn- och ungdomsvård behöver känna till för att få de kunskaper de behöver.

Temat Handläggning och dokumentation med barnet i centrum

Socialstyrelsens stöd för yrkesintroduktion

Socialstyrelsen ger ut ett stöd för yrkesintroduktion för socialtjänstens barn- och ungdomsvård som består av följande delar:

  • temat Yrkesintroduktion för socialtjänstens barn- och ungdomsvård på Kunskapsguiden (omarbetad version)
  • faktatexter på Kunskapsguiden, bland annat temat Handläggning och dokumentation med barnet i centrum
  • övningsmaterial för nya socialsekreterare på Utbildningsportalen
  • studiehandledning till arbetsledaren.

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.