Kunskapscentrum för ensamkommande barn avslutar sitt arbete

Sedan våren 2017 har Socialstyrelsen haft i uppdrag att driva ett kunskapscenter för frågor om ensamkommande barn och unga. Nu avslutas centrets arbete och Socialstyrelsen tackar alla som har bidragit de här åren.
Johner Bildbyra AB
+46 8 644 83 30
info@johner.se
sales@johner.se

Kunskapscentrum för ensamkommande barn var ett initiativ från regeringen för att stärka upp stödet till kommuner och regioner. Centret inrättades på Socialstyrelsen våren 2017 och har sedan dess följt situationen för ensamkommande barn och unga. Exempel på större utmaningar som centret lyft är barnäktenskap, psykisk ohälsa, risker när barn placeras i familjens nätverk samt tillämpningen av den nya gymnasielagen.

Centrets fokus har ändrats med utvecklingen

Efter att det stora antalet asylsökande ensamkommande barn kom till Sverige 2015−2016 har en rad förändringar i regelverk och oklarheter påverkat deras situation. För att stärka arbetet i hälso- och sjukvård och socialtjänst har kunskapscentret löpande försökt tydliggöra vad som gäller på olika områden.

Dialog med andra aktörer har varit avgörande

Regelbunden dialog med andra myndigheter, civilsamhällets organisationer, SKR med flera har varit avgörande för centrets förmåga att hålla sig à jour med situationen och bedöma vilka frågor som var viktigast att arbeta med.

− Vi som arbetat på kunskapscentret vill tacka alla som har deltagit i våra möten, informerat oss om läget och bidragit till att vi har kunnat utföra vårt uppdrag. Ett särskilt tack också till civilsamhället som stått för många viktiga insatser de här åren, säger Petra Rinman som har varit chef för kunskapscentret från start.

Förutsättningarna är betydligt bättre idag

Idag är förutsättningarna för mottagandet av ensamkommande barn betydligt bättre än 2015 och där efter. Det beror delvis på ett kraftigt minskat mottagande (500 barn kom år 2020, att jämföra med 35 000 år 2015). Men det beror också på att kunskapsläget är betydligt bättre.

− När frågor om ensamkommande aktualiseras mer sällan är det viktigt att påminna oss om att det finns mycket kunskap att ta del av, säger Petra Rinman.

Centret läggs ner vid månadsskiftet februari−mars 2021 och Socialstyrelsen har lämnat en slutrapport till regeringen. Under temat Ensamkommande barn och unga hittar du samlad information för socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens arbete med ensamkommande barn och unga.

Läs mer

Slutrapport från Kunskapscentrum för ensamkommande barn hos Socialstyrelsen (pdf)

 

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.

Mejla till oss

Skicka ett mejl till nyhetsbrev.KG@socialstyrelsen.se och skriv att du vill bli tillagd som prenumerant.

Så behandlar Socialstyrelsen dina personuppgifter