Informationsmaterial om och för nätverkshem

När ett barn inte kan bo hemma hos sina föräldrar kan det ibland vara bäst för barnet att placeras hos en släkting eller annan närstående, i ett så kallat nätverkshem. Men nätverkshem kan behöva extra stöd. Socialstyrelsen har tagit fram broschyren Att vara nätverkshem – och den finns nu på flera språk.
Familj i köket

När ett barn placeras utanför det egna hemmet är det viktigt att ta hänsyn till barnets behov av att få behålla tryggheten i invanda förhållanden och kontakten med sitt ursprung och sitt naturliga nätverk. En placering i ett nätverkshem, en så kallad nätverksplacering, kan då vara ett alternativ.

Ett nätverkshem är ett familjehem som utreds och stöds av socialtjänsten. Det kan vara släktingar eller andra närstående till familjen, som till exempel vänner eller grannar.

– Socialtjänsten ska i första hand överväga om barnet kan tas emot av någon släkting eller annan närstående, i ett så kallat nätverkshem. Tanken med nätverkshem är att barnet ska kunna behålla den trygghet som redan finns i familjens relationer samt upprätthålla kontakten med sitt ursprung och naturliga nätverk, säger Héléne Kjellman, utredare på Socialstyrelsen.

Nätverkshem kan behöva extra stöd

Det finns forskning som visar att barn gynnas av att placeras i nätverkshem jämfört med främmande familjehem vad gäller beteendeutveckling, psykisk hälsa, välbefinnande och stabilitet i placeringen. Men forskning visar också att nätverkshemmen inte har lika nära kontakt med socialtjänsten som främ-mande familjehem har. Det är därför viktigt att informera om vad det innebär att vara nätverkshem gällande både rättigheter och skyldigheter, och att tänka på att nätverkshem kan behöva extra stöd.

Socialstyrelsen har tagit fram broschyren Att vara nätverkshem som kortfattat beskriver praktiska förutsättningar för nätverkshem. Broschyren riktar sig till potentiella och nuvarande nätverkshem och finns nu översatt till flera språk. Bland annat arabiska och ukrainska. Men även finska, meänkieli och olika varieteter av romani.

Läs mer om nätverksplaceringar och nätverkshem under vårt tema om familjehemsvård på Kunskapsguiden. Där hittar du också broschyren Att vara nätverkshem.

Familjehemsvård – Nätverksplaceringar och nätverkshem

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.