Stöd om ASI för dig inom missbruks- och beroendevården

Nu kan du ta del av samlad information om bedömningsinstrumentet ASI på Kunskapsguiden. ASI används för bedömning av hjälpbehov hos personer som har problem med missbruk och beroende. För några år sen kom en ny modul för kartläggning och bedömning av spelproblem.
Man pratar och gestikulerar. Möte mellan flera personer som sitter vid ett sammanträdesbord.

Personer som har problem med missbruk är en särskilt utsatt grupp i samhället. Med ASI blir det tydligt för både klienten och behandlaren vilken information som ligger till grund för de beslut som tas. På så vis bidrar ASI till att transparensen ökar i verksamheterna.

Både klienter och socialarbetare i svensk socialtjänst har en positiv inställning till ASI-intervjun och upplever den som värdefull. Närmare 90 procent av Sveriges kommuner använder idag ASI, säger Anitta Litvinov, utredare på Socialstyrelsen.

ASI har flera användningsområden

Med ASI kan du som behandlare kartlägga klientens situation och problem. Kartläggningen ger en grund för bedömningen av individens hjälpbehov och för planeringen av vård och behandling. Du kan även följa upp klientens situation och hjälpbehov med ASI.

– För några år sen kom ASI Spel som är den nyaste modulen i ASI. Det är ett kortfattat formulär för kartläggning och bedömning av spelproblem. Frågorna i ASI Spel omfattar spelandets historik och dess konsekvenser, och graden av hjälpbehov, fortsätter Anitta Litvinov.

ASI kan också användas för verksamhetsutveckling. Genom att göra ASI-intervjun på en grupp individer kan man bedöma gruppens situation och behov. Bedömningen kan man sedan använda för systematisk uppföljning på verksamhetsnivå.

Lärarledd utbildning krävs för att bli godkänd ASI-intervjuare

Den samlade informationen om ASI ger grundläggande kunskaper men för att använda ASI-intervjun krävs att man går en lärarledd utbildning hos en regional ASI-utbildare. För dig som redan har gått den lärarledda utbildningen och vill repetera dina kunskaper finns en webbutbildning om ASI.

– Informationen på Kunskapsguiden ger grundläggande kunskaper om ASI och ASI-intervjun. Men för att bli godkänd ASI-intervjuare ska man genomgå en lärarledd utbildning eftersom intervjuaren måste vara väl förtrogen med ASI och förstå avsikten med frågorna, avslutar Anitta Litvinov.

Mer information om ASI under temat Bedömningsinstrument vid missbruk och beroende

 

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.