Ätstörningar syns ofta inte utanpå – kunskapen behöver öka

Drygt 200 000 personer i Sverige beräknas ha ätstörningar. Men många med ätstörningar upptäcks inte. Du som möter barn, unga eller vuxna i ditt arbete behöver ha kunskap om olika ätstörningar, så att de som behöver kan få behandling och stöd så tidigt som möjligt. På Kunskapsguiden finns information inom området.
Litet barn kramar om en kvinna

Personer i alla åldrar kan få en ätstörning. Att den upptäcks och behandlas tidigt är viktigt. De allra flesta som får hjälp blir helt friska så småningom. Men idag blir många utan vård eftersom det ofta saknas kunskap om olika ätstörningar och hur de kan yttra sig.

Du som arbetar inom till exempel barnhälsovården, elevhälsan eller på en vårdcentral är ofta den som först kommer i kontakt med barn, unga eller vuxna som har en ätstörning. Att du har kunskap om olika typer av ätstörningar är därför viktigt.

Nationella riktlinjer för vård och stöd vid ätstörningar

Den första versionen av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för ätstörningar riktar sig till beslutsfattare i hälso- och sjukvården, och i viss mån socialtjänsten. Riktlinjerna innehåller 38 rekommendationer, och betonar att fler behöver få vård, oavsett typ av ätstörning. Därför behöver kunskapen om olika typer av ätstörningar öka i vården och omsorgen, och vården vid en ätstörning behöver anpassas efter individen.

För dig som arbetar inom elevhälsan eller skolan: Läs mer på vår sida om ätstörningar i specialtemat Vägledning för elevhälsan.

Ätstörningar – Kunskapsguiden

Du som arbetar inom socialtjänsten behöver också ökad kunskap om ätstörningar, för att kunna ge bra bemötande och rätt stöd. Riktlinjerna vänder sig framför allt till hälso- och sjukvården, men några rekommendationer gäller även dig i socialtjänsten. De finns sammanfattade i en särskild broschyr, som du hittar på sidan för de nationella riktlinjerna för ätstörningar:

Nationella riktlinjer: ätstörningar – Socialstyrelsen

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.