Bostad först – en effektiv modell för att minska hemlösheten

Bostad först är en effektiv modell för personer i hemlöshet med komplexa problem som psykisk ohälsa och/eller missbruk och beroende. Upp till 80 procent av de som får hjälp via Bostad först bor kvar i sin lägenhet över tid. Under Kunskapsguidens tema om hemlöshet kan du bland annat läsa om framgångsfaktorer för att Bostad först ska fungera.
En ensam man på en parkbänk i grönskande förortsmiljö.

Hemlöshet påverkas av både strukturella och individuella faktorer och berör allt från barnfamiljer utan eget hyreskontrakt till personer utan tak över huvudet.

En av insatserna som socialtjänsten kan erbjuda till personer som lever i hemlöshet är modellen Bostad först som är utformad för personer med komplexa problem som psykisk ohälsa och/eller missbruk och beroende. Upp till 80 procent av de som får hjälp via Bostad först bor kvar i sin lägenhet över tid.

– Grundtanken är att personer som befinner sig i hemlöshet först ska få en egen bostad och sedan erbjudas flexibelt och individuellt utformat stöd och behandling. Bostad Först innebär därmed en trygg och varaktig boendelösning för personer som tidigare varit hänvisade till akuta och kortsiktiga boendeinsatser, vilket bidrar till minskad hemlöshet och förbättrad livskvalitet för målgruppen, säger Anna Nerelius, utredare på Socialstyrelsen.

Framgångsfaktorer för att Bostad först ska fungera

För att Bostad först ska fungera behöver det finnas tillgång till lägenheter och personal med rätt kompetens. Att ha ett långsiktigt stöd från ledning, både tjänstepersoner och politiker, är en annan grundläggande framgångsfaktor.

Under vårt tema om hemlöshet kan du läsa mer om framgångsfaktorer för att Bostad först ska fungera. Där hittar du också mer information och stödmaterial gällande modellen.

Hemlöshet – Modellen Bostad först

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.