Stöd i arbetet med rehabilitering

Rehabilitering tar sin början direkt efter att en skada, sjukdom eller funktionsnedsättning uppstår eller identifieras. I det nya temat inom området god och nära vård får du samlad information och stöd i arbetet med rehabilitering.
Man hos sjukgymnast

Rehabiliteringsprocessen utgår från individens upplevda aktivitetsbegränsning, behov och intressen. Det innebär ett systematiskt arbetssätt för att utreda och bedöma behov, planera och genomföra insatser samt följa resultat med användning av enhetliga, entydiga begrepp, termer och klassifikationer. En rehabiliteringsprocess har en början och ett slut under en förutbestämd tidsperiod. Den kan även sträcka sig mellan olika vårdnivåer och huvudmän.

Temat om rehabilitering är en del av Socialstyrelsens stöd till omställningen av en god och nära vård. Temat beskriver processen och hur man kan arbeta med rehabilitering. Här hittar du också klassificeringskoder för systematisk uppföljning och hänvisning till utbildningar, bland annat i KVÅ och ICF.

–  Temat syftar till att ge kunskap och inspirera till teamarbete, samverkan och samordning utifrån enskilda invånares behov och förutsättningar, säger Iréne Nilsson Carlsson, folkhälsoråd på Socialstyrelsen.

Läs mer under temat Rehabilitering

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.