Färre rapporterade fall av stroke och hjärtinfarkt under pandemin

Antalet rapporterade fall av stroke och hjärtinfarkt har minskat under pandemin. De som fått vård har i stor utsträckning kunnat få både akut och planerad behandling enligt gällande riktlinjer, visar en rapport från Socialstyrelsen.
Äldre par med gula blommor

Socialstyrelsen följer fortlöpande utvecklingen av sjukdomen covid-19 och dess effekter för hälso- och sjukvården och individen. Under första halvåret rapporterades 10 975 sjukhusvårdade fall av stroke in i Socialstyrelsens patientregister, jämfört med 11 516 samma period året innan. Drygt 70 procent av strokefallen drabbar personer som är 70 år och äldre och i den åldersgruppen sjönk antalet inrapporterade fall med 10 procent mellan mars och juni.

Varje år får cirka 25 000 personer hjärtinfarkt, varav tre av fem är över 70 år. Under pandemin har antalet rapporterade fall av akut hjärtinfarkt till Socialstyrelsens patientregister minskat. Framför allt i åldersgruppen 70 år och äldre, nedgången motsvarade nästan 18 procent mellan mars och maj.

– Samtidigt visar Socialstyrelsens rapport att akuta behandlingar vid stroke och hjärtinfarkt samt räddningsinsatser vid till exempel hjärtstopp på sjukhus har getts i stort sett samma utsträckning som tidigare. Det har även genomförts en fortsatt hög andel planerade operationer inom rekommenderad tid bland personer som löper hög risk att insjukna i stroke eller hjärtinfarkt, säger Anastasia Simi, utredare på Socialstyrelsen. 

Varför det skett en minskning av antalet inrapporterade fall av stroke och hjärtinfarkt under pandemin är ännu oklart, enligt Anastasia Simi.

– En orsak kan vara att de med lindriga symtom, särskilt i gruppen 70 år och äldre, undvikt att söka akut vård för att minska risken att bli smittade eller för att inte belasta vården. Det kan också bero på en lägre grad av inrapportering eller en eftersläpning i inrapporteringen till berörda register. Ytterligare en orsak kan vara att patientflödet på en del sjukhus har ändrats och att patienter har placerats på andra vårdavdelningar än speciella strokeenheter och hjärtavdelningar, vilket påverkat registreringen, säger hon.

Socialstyrelsen fortsätter att följa utvecklingen när det gäller både stroke och hjärtinfarkt.

– Det är viktigt att ta reda på vad minskningen beror på och om siffrorna har börjat återgå till mer normala nivåer. Att inte söka vård eller hamna fel i vården vid dessa allvarliga tillstånd kan på sikt leda till en högre dödlighet och funktionsnedsättning, säger Anastasia Simi.

Läs mer

Hur Covid-19 har påverkat akut vård av äldre med stroke och hjärtinfarkt (pdf)

 

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.