Stöd i arbetet med att minska suicid

Suicidprevention i socialtjänsten kan handla om att systematiskt arbeta för att öka personalens kunskap om suicid, säkerställa effektiva rutiner och att få till en fungerande samverkan med andra verksamheter. I nya temat om suicid och suicidprevention får du samlad information och stöd i arbetet med att minska suicid.
Johner Bildbyra AB

Förutom förlust av människoliv leder suicid till psykiskt lidande och försämrad hälsa hos anhöriga och andra berörda. Många som tar sitt liv har haft kontakt med hälso- och sjukvården eller socialtjänsten. Därför är det viktigt att personalen har kunskap om risk- och skyddsfaktorer, och att verksamheterna arbetar systematiskt för att förebygga suicid.

I det nya temat om suicid och suicidprevention hittar du samlad information om olika typer av risk- och skyddsfaktorer och om utlösande faktorer för suicid. Du kan också läsa om systematiskt kvalitetsarbete för att minska suicid med fokus på lex Sarah och olika aktiviteter inom ramen för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.

– Ledningen är skyldig att säkerställa att det finns förutsättningar för personalen att kunna göra rätt i svåra situationer och där är det systematiska kvalitetsarbetet oerhört viktigt, säger Sara Lundgren, utredare på Socialstyrelsen.

Vänder sig främst till verksamheter inom socialtjänsten

Informationen vänder sig främst till den som bedriver en verksamhet inom socialtjänsten, vid SiS eller enligt LSS, och till personalen inom dessa verksamheter. Men informationen är också användbar för hälso- och sjukvården och andra som arbetar med att förebygga suicid.

­­– Socialtjänsten träffar många som far illa på olika sätt och att exempelvis ha kunskap om hur de kan samverka med psykiatrin för att stötta en klient kan rädda liv, säger Sara Lundgren.

Temat om suicid och suicidprevention

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.