Insatser mot normbrytande beteende och återfall i brott

Socialtjänstens arbete med barn och unga som begår brott sträcker sig från generellt förebyggande arbete till individuellt anpassade insatser. I temat om barn och unga som begår brott kan du nu ta del av rekommenderade psykosociala insatser och stöd för samverkan mellan socialtjänsten och polisen.
Skuggor av två personer, en röker.

Brottsförebyggande arbete med barn och unga behöver ske parallellt på olika nivåer: brett i samverkan, riktat till riskgrupper och individuellt med barn och ungdomar som har ett normbrytande beteende.

Socialstyrelsen rekommenderar psykosociala insatser

Vi har nu kompletterat temat om barn och unga som begår brott med fem evidensbaserade insatser för barn 6–17 år som bedöms löpa hög risk för fortsatt normbrytande beteende. Det handlar om strukturerade metoder som är baserade på social inlärningsteori och KBT. Insatserna rekommenderas i Socialstyrelsens nya kunskapsstöd Insatser för att motverka fortsatt normbrytande beteende och återfall i brott.

– Många av insatserna har funnits i Sverige under flera år men alla kommuner erbjuder inte dem trots att de är effektiva. Tillgången till insatserna behöver därför öka och det ska inte spela någon roll var i landet man bor, säger Jenny Jakobsson, utredare på Socialstyrelsen.

Ladda ner Socialstyrelsens presentation av kunskapsstödet Insatser för att motverka fortsatt normbrytande beteende och återfall i brott hos barn 6-17 år (pdf)

Socialtjänsten och polisen behöver samverka

En annan viktig del i det brottsförebyggande arbetet är samverkan mellan socialtjänsten och polisen för att på olika sätt skapa tillit till samhället och tidigt upptäcka barn och unga som behöver stöd.

Samverkan handlar ofta informationsutbyte där lagen gör det möjligt för socialtjänsten att lämna uppgifter till polisen även om uppgifterna är skyddade av sekretess. Temat har därför utökats med information om socialtjänstens möjlighet att lämna uppgifter till polisen i det brottsförebyggande arbetet.

Rekommendationer om insatser till barn med hög risk för fortsatt normbrytande beteende

Möjlighet att lämna uppgifter till polisen i det brottsförebyggande arbetet

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.