Vi uppmärksammar internationella romadagen

Den 8 april är det internationella romadagen. Romer är en av fem nationella minoriteter i Sverige och Kunskapsguiden uppmärksammar dagen genom att lyfta vikten av arbetet med romsk inkludering. Vi tipsar bland annat om filmer och poddavsnitt som Länsstyrelsen Stockholm tagit fram inom området.

Foto: Malin A Junkka

Romer erkändes som en nationell minoritet i Sverige år 2000 men har funnits i landet sedan 1500-talet. Den romska befolkningen är heterogen och består av olika grupper med inbördes kulturella och språkliga variationer. För många har tillvaron i Sverige präglats av diskriminering och utanförskap, och trots olika insatser är detta fortfarande en verklighet för många romer.

– Det behövs fler och mer effektiva samt långsiktiga insatser om strategin för romsk inkludering ska förverkligas. Strategins mål är att den rom som fyller 20 år 2032 ska ha likvärdiga möjligheter i livet som en individ som inte är rom, säger Katarina Popovic, samordnare för området nationella minoriteter på Socialstyrelsen.

Socialtjänstens roll i arbetet med romsk inkludering

Med ett gott bemötande och ett inkluderande arbetssätt kan du som möter enskilda romer skapa förtroendefulla relationer. För att lyckas med ett inkluderande arbete behöver du också ha kunskap om romers situation och om lagstiftningen kring diskriminering och nationella minoriteter.

På Kunskapsguiden hittar du mer information om strategin för romsk inkludering, och massor av publikationer och länkar om du vill fördjupa dig inom området. Där har vi till exempel nyligen länkat till filmer och poddavsnitt som Länsstyrelsen Stockholm tagit fram för att sprida kunskap och inspirera till konkreta åtgärder för romsk inkludering.

Nationella minoriteter – Strategin för romsk inkludering

Romer – en av fem nationella minoriteter

I Sverige finns fem nationella minoriteter: judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar. Under vårt tema om nationella minoriteter kan du bland annat läsa om minoriteternas rättigheter och minoritetslagen, Europarådets konventioner och minoritetspolitikens tre delområden.

Temat Nationella minoriteter

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.