Socialstyrelsen lanserar verktyg för systematisk uppföljning

Nu lanserar Socialstyrelsen verktyg för systematisk uppföljning i Socialtjänsten på sin utbildningsportal. SU-verktygen underlättar analysen av klientarbetet i den egna verksamheten och är en del i ett bredare stöd för systematisk uppföljning och en kunskapsbaserad socialtjänst.
Man pratar och gestikulerar. Möte mellan flera personer som sitter vid ett sammanträdesbord.

Socialstyrelsen lanserar nu fyra nya verktyg för systematisk uppföljning i Socialtjänsten. SU-verktygen möjliggör individbaserad systematisk uppföljning i den egna verksamheten för analys av klientarbetets kvalitet. SU-verktygen finns för arbete med våldsutsatta, våldsutövare (SUV) och biståndsmottagare (SUE). Dessutom finns SU-Pilot som är ett generellt verktyg som kan anpassas till olika verksamheter.

Utvecklingen av SU-verktygen har pågått under en längre tid i samverkan med olika verksamheter.

Verktygen underlättar analysen av klientarbetet

SU-verktygen är en del i ett bredare stöd för systematisk uppföljning och en kunskapsbaserad socialtjänst. Systematisk uppföljning handlar dels om att dokumentera arbetet med enskilda individer för att följa upp hur det går för dem, dels om att sammanställa resultaten på gruppnivå för att analysera, utveckla och säkra kvaliteten i verksamheten.

Varje SU-verktyg består dels av ett särskilt formulär med en uppsättning valbara uppgifter för uppföljning av klientarbete, dels programvaran SUreg som gör det möjligt att registrera uppgifterna på ett säkert sätt och sammanställa dem på gruppnivå

SU-verktygen gör det möjligt för verksamheter att förbättra sin kompetens i att registrera, sammanställa och analysera systematiskt insamlad information. Med verktygen är det också möjligt att göra avgränsade uppföljningar av kvalitet under exempelvis en viss tidsperiod, säger Jenny Nybom, utredare på Socialstyrelsen.

Riktar sig till verksamhetsansvariga inom socialtjänsten

Information om och åtkomst  till SU-verktygen finns i form av en utbildning på Socialstyrelsens utbildningsportal som vänder sig till verksamhetsansvariga inom socialtjänsten. Utbildningen förutsätter att man känner till vad systematisk uppföljning är, har tagit del av goda exempel på uppföljning och överväger olika stöd för registrering och sammanställning av uppgifter.

När verksamhetsansvarig tagit del av informationen ska hen kunna avgöra om SU-verktygen är relevanta och möjliga att använda i verksamhetsuppföljningen.

– Avsikten med SU-verktygen är naturligtvis inte att tränga undan befintligt tekniskt stöd för registrering och sammanställning, utan att erbjuda ett verktyg när det saknas, säger Jenny Nybom.

Verktyg för systematisk uppföljning på Utbildningsportalen

 

 

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.

Mejla till oss

Skicka ett mejl till nyhetsbrev.KG@socialstyrelsen.se och skriv att du vill bli tillagd som prenumerant.

Så behandlar Socialstyrelsen dina personuppgifter