Nytt tema om våld mot barn med funktionsnedsättning

Barn med funktionsnedsättning löper en högre risk än andra barn att utsättas för våld. I ett nytt tema på Kunskapsguiden finns fakta, stöd till personalen och samlad information om socialtjänstens, hälso- och sjukvårdens och tandvårdens ansvar inom området.
Flicka på studsmatta vid havet.

Barn med funktionsnedsättning är ofta mer utsatta och riskerar i högre grad än andra barn att utsättas för våld. Mest sårbara är barn som har psykiska och intellektuella funktionsnedsättningar.

– Barnen behöver bli sedda, förstådda och få den hjälp de har rätt till. Det är viktigt att alla som möter barn är förberedda på att kunna prata om våld och att man känner till vilket ansvar vård och omsorg har, säger Ann Jönsson, utredare på Socialstyrelsen.

Samtal om våld mot barn med funktionsnedsättning

Alla samtal med barn inom vård och omsorg kan komma att handla om våld, därför behöver alla som möter barn vara förberedda på det. Barn är unika utifrån sina alldeles egna förmågor och erfarenheter, upplevelser och levnadsvillkor. Ett barn med funktionsnedsättning kan ha särskilda behov att ta hänsyn till inför och under ett samtal.

Kunskap om våldsutsatthet

Flera lagar och föreskrifter reglerar arbetet för att förhindra våld i nära relationer. Personal inom socialtjänsten, hälso- och sjukvårdens olika verksamheter och tandvården kan göra viktiga insatser genom att tidigt upptäcka barn som far illa eller riskerar att fara illa. Det kan handla om att ge råd, stöd och behandling, göra orosanmälan till socialtjänsten och samverka med andra.

Läs mer under temat om våld mot barn med funktionsnedsättning

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.