Socialtjänsten har fått förtydligat ansvar för våldsutövare

Enligt nya bestämmelser ska socialtjänsten verka för att våldsutövare ändrar sitt beteende. När socialtjänsten bedömer vilka insatser som ska erbjudas ska de alltid ta hänsyn till säkerheten för de våldsutsatta och deras närstående. Under temat om våld i nära relationer kan du läsa mer om socialtjänstens ansvar för personer som utövar våld i nära relationer.
Händer håller ett brustet hjärta

För att förebygga och motverka våld i nära relationer är insatser riktade till våldsutövare viktiga. Enligt bestämmelser som infördes i socialtjänstlagen, SoL, i augusti 2021 ska socialtjänsten verka för att den som utsätter eller har utsatt närstående för våld eller andra övergrepp ska ändra sitt beteende.

– Bakgrunden är att socialtjänsten behöver ha ett större fokus än tidigare på att erbjuda insatser till våldsutövare. Syftet är att förändra våldsutövarnas beteende och förhindra att de fortsätter att utsätta sina närstående för våld, säger Olga Gislén, utredare på Socialstyrelsen.

När socialtjänsten bedömer vilka insatser som ska erbjudas den person som utövar våld är det inte bara behoven hos våldsutövaren som ska beaktas. Hänsyn ska alltid tas till säkerheten för de våldsutsatta och deras närstående. Socialtjänsten har även fått möjlighet att dela uppgifter till polisen i syfte att förhindra allvarliga brott i nära relationer.

Mer om socialtjänstens ansvar för personer som utövar våld i nära relationer

Webbinarier om arbete med personer som utövar våld

Socialstyrelsen och Länsstyrelserna bjuder in till två webbinarier som tar upp de nya bestämmelserna.

– Våra webbinarier är tänkta att ge deltagaren en förståelse för vad de nya bestämmelserna i socialtjänstlagen och offentlighets- och sekretesslagen innebär för de som arbetar inom socialtjänsten och andra verksamheter som möter personer som utövar våld, säger Olga Gislén.

Socialtjänstens utökade ansvar för personer som utövar våld

Det första webbinariet som hålls den 23 maj handlar om vad de nya bestämmelserna innebär juridiskt och i det sociala arbetet.

Läs mer och anmäl dig till webbinariet Socialtjänstens utökade ansvar för personer som utövar våld

Socialtjänstens utökade ansvar för personer som utövar våld – behandling och säkerhet

Det andra webbinariet som hålls den 17 juni handlar om hur en behandling för våldsutövare kan se ut och hur socialtjänsten kan arbeta med säkerhet för den våldsutsatta.

Läs mer och anmäl dig till webbinariet Socialtjänstens utökade ansvar för personer som utövar våld – behandling och säkerhet.