Internationella kvinnodagen: Arbete återstår inom våld i nära relationer

Idag är det den internationella kvinnodagen, en dag att fira framsteg för ökad jämställdhet och peka på arbete som återstår. Att motverka våld i nära relationer hör till det senare – och socialtjänsten har en viktig roll i det arbetet.
Nedstämd ung kvinna sitter i soffa

Personen på bilden har inte med texten att göra.

I Sverige har jämställdhetsarbetet kommit långt jämfört med många andra länder. Det betyder inte att Sverige är färdigt på jämställdhetsområdet. Gällande våld i nära relationer återstår arbete.

Internationella kvinnodagen fyller 114 år

Den internationella kvinnodagen uppmärksammas för första gången 1911, även om det då bara var i fyra länder. FN rekommenderade ett allmänt firande av dagen 1977.

Både kvinnor och män utsätts för våld av partners och andra närstående, men kvinnor drabbas oftare av upprepat och mer allvarligt våld. Förövaren är i majoriteten av fallen en man.

Orsakar skada för fler än den som utsätts

Därför klassar världshälsoorganisationen WHO mäns våld mot kvinnor som en folkhälsofråga sedan över 20 år. Sverige har en nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor sedan 2017.

Våldet leder till fysiska och psykiska konsekvenser för många drabbade kvinnor. Barn och andra anhöriga påverkas, plus att våldet kostar samhället pengar.

Några fakta: Kvinnor och våld

  • 20 procent av alla kvinnor och 8 procent av alla män uppger att de har utsatts för upprepat och systematiskt psykiskt våld av en partner eller tidigare partner.
  • 54 procent av alla misshandlade kvinnor misshandlades av en partner eller tidigare partner. Motsvarande siffra för män är 3 procent.
  • Kvinnor oroar sig mer än män för att utsättas för våldtäkt eller andra sexuella övergrepp, särskilt yngre kvinnor.
  • Fler kvinnor känner sig otrygga utomhus sent på kvällen i sitt eget bostadsområde.

Källor: Statistiska centralbyrån (SCB), Brottsförebyggande rådet (Brå) och Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK).

Hur kan mäns våld mot kvinnor minska?

Förebyggande arbete är en viktig del – dels att arbeta med våldsutövarna själva, dels med normer i samhället som klargör att varken nedsättande ord, begränsningar, psykologisk nedtryckning eller fysiskt våld är acceptabelt.

Socialtjänsten gör skillnad

En annan del är att upptäcka och stoppa våld i en relation. Här har socialtjänsten ett fortsatt viktigt arbete att göra genom att identifiera tecken på våld, våga fråga om det på ett bra sätt, sätta in åtgärder och rigga verksamheten för att möjliggöra detta arbete.

Socialtjänsten gör skillnad när det gäller att såväl förebygga som att stoppa våld i nära relationer.

Men det är inte enkelt. Därför finns stöd från bland andra Socialstyrelsen på Kunskapsguidens tema om våld i nära relationer.

Stöd här på Kunskapsguiden

I temat Våld i nära relationer hittar du utbildningsmaterial, webbutbildningar och publikationer.

Temat våld i nära relationer

Stöd hos Socialstyrelsen

Allmänna råd och föreskrifter med tillhörande handbok (socialstyrelsen.se)

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.