Ny arbetsmodell kan hjälpa elevhälsan upptäcka psykisk ohälsa hos nyanlända elever

Socialstyrelsen har utformat en ny arbetsmodell som kan hjälpa elevhälsan att upptäcka psykisk ohälsa hos nyanlända elever. Test med personal på gymnasiet visade att modellen fungerar väl för ändamålet, är lättanvänd och tidseffektiv.
Två killar i övre tonåren sitter på betongfundament i park med mobiler i handen.

Elevhälsan möter nästan alla nyanlända barn och unga och har utifrån sitt uppdrag möjlighet att tidigt se tecken på psykisk ohälsa. Tanken med tidig upptäckt är att så tidigt som möjligt kunna hänvisa till rätt vård vid behov. Därför har Socialstyrelsen skapat och testat en särskild arbetsmodell som bland annat bygger på den strukturerade bedömningsmetoden RHS-13 (Refugee Health Screener).

Modellen fungerade väl och anses ge bra stöd

Utvärderingen som genomfördes av forskare vid Mittuniversitetet med personal i elevhälsan på gymnasieskolor visade att arbetsmodellen tycks fungera väl för verksamheterna. Deltagarna tyckte att formuläret var lättanvänt, tidseffektivt och väl kunde identifiera olika grad av psykisk ohälsa hos eleverna. Arbetsmodellen ansågs också ge bra stöd för personal att planera för de som behövde fortsatt stöd eller vård.

I Socialstyrelsens rapport Modell för elevhälsan att uppmärksamma psykisk ohälsa hos nyanlända elever i gymnasieskolan – En utvärdering av att använda stöd för strukturerad bedömning kan du läsa mer om testet. Mittuniversitetets utvärdering finns som bilaga i rapporten.

Guide för dig som vill använda modellen

För dig som vill använda dig av arbetsmodellen och RHS-13-formuläret har Socialstyelsen skapat en särskild guide. Den ger information om när och hur instrumentet är tänkt att användas, viss vägledning för användandet samt föreslår åtgärder utifrån resultatet.

Guide till RHS-13 för elevhälsans arbete med nyanlända elever

Om RHS, Refugee Health Screener

RHS är ett forskningsbaserat formulär som har utvecklats i USA för att identifiera tecken på ångest, depression och posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) hos vissa flyktingpopulationer.

Formuläret består av 13 frågor och finns i tillgängligt på 19 språk. Formuläret som sådant har prövats i flera andra sammanhang i Sverige med personer från 14 års ålder.

RHS är fritt att använda och finns på språken amhariska, arabiska, burmesiska, dari, engelska, farsi, franska, karen, kinyarwanda, nepalesiska, ryska, somaliska, sorani (soranisk kurdiska), spanska, mexikansk spanska, svenska, swahili och tigrinja. Formulären kan laddas ner från War survivors institute, warsurvivors.org.

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.