Ny utbildning om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Socialstyrelsen har tagit fram en ny utbildning om FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Den vänder sig till personal inom funktionshindersomsorgen och visar hur konventionen om rättigheter kan användas praktiskt i arbetet.
Ung kvinna med downs syndrom umgås med vän

Nu presenterar Socialstyrelsen en ny utbildning om FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning – Funktionshindersomsorgen och konventionen om rättigheter. Utbildningen syftar till att visa hur rättigheter för personer med funktionsnedsättning kan användas praktiskt i arbetet.

Reflektion kring konventionen – individuellt eller i grupp

Utbildningen kretsar kring tre fiktiva personer i olika situationer där deltagaren får reflektera kring konventionen. Webbutbildningen består av fyra moduler:

  • konventionen och ditt arbete
  • rättigheter för personer med funktionsnedsättning
  • din roll som anställd
  • vägen till lika rättigheter.

Utbildningen vänder sig till personal inom funktionshindersomsorgen och kan användas både individuellt och i grupp. Till utbildningen finns också en nedladdningsbar Powerpoint med stöd till chefer om utbildningen och hur utbildningen kan genomföras.

En del av utbildningspaketet som riktar sig till baspersonal

Utbildningen är ett stöd för att öka kunskaperna om FN:s konvention och hänger ihop med temat Rättigheter för personer med funktionsnedsättning som finns på Kunskapsguiden. Temat innehåller flera avsnitt som handlar om konventionen men är mer omfattande och teoretisk. Den nya utbildningen tar upp konkreta situationer där konventionen kan omsättas i praktiken och är tänkt som en liten del i ett större sammanhang.

I utbildningspaketet som riktar sig till baspersonal ingår följande delar:

  • temat Yrkesintroduktion för baspersonal som arbetar med personer med funktionsnedsättning
  • webbutbildningen Webbintroduktion för funktionshindersomsorgen
  • temat Rättigheter för personer med funktionsnedsättning
  • webbutbildningen Funktionshindersomsorgen och konventionen om rättigheter.

Ta del av utbildningen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning på Socialstyrelsens utbildningsportal

 

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.

Mejla till oss

Skicka ett mejl till nyhetsbrev.KG@socialstyrelsen.se och skriv att du vill bli tillagd som prenumerant.

Så behandlar Socialstyrelsen dina personuppgifter