TSI-boken – ett praktiskt stöd för samverkan kring barn och unga

Socialstyrelsen och Skolverket arbetar gemensamt för utvecklingen av tidiga och samordnade insatser (TSI) för barn och unga, och har de senaste sex åren följt ett 40-tal utvecklingsarbeten runt om i landet. En rad framgångsfaktorer för en fungerande samverkan mellan skola, hälso- och sjukvård och socialtjänst har identifierats under arbetets gång. Nu finns stöd för praktiskt arbete samlat i TSI-boken.
Illustration av människor av människor som befinner sig på en öppen plats.

Tidiga och samordnade insatser (TSI) handlar om att barn och unga ska få stöd i ett tidigt skede av en ogynnsam utveckling. För det krävs en förbättrad och utvecklad samverkan mellan skola, hälso- och sjukvård och socialtjänst. TSI är inte en viss metod, utan bygger på att verksamheterna har en gemensam struktur.

Nationell satsning på TSI

Socialstyrelsen och Skolverket arbetar gemensamt för utvecklingen av TSI, och har de senaste sex åren bedrivit en satsning där myndigheterna har följt ett 40-tal utvecklingsarbeten som har fokus på TSI. Cirka 90 kommuner och 16 regioner ingår i den nationella satsningen, från Övertorneå i norr till Ystad i söder.

Under arbetets gång har en rad framgångsfaktorer för en fungerande samverkan med tidiga insatser identifierats. Dessa faktorer är viktiga att ha kunskap om för att arbetet ska bli långsiktigt och stabilt.

Framgångsfaktorer

 • Prioritera det förebyggande arbetet.
 • Kartlägg och enas om hur problembilden ser ut lokalt eller regionalt.
 • Förankra arbetet politiskt.
 • Förstå varandras uppdrag och bygg tillit.
 • Samordna strukturen i det förebyggande respektive brottsförebyggande arbetet.
 • Inrätta tvärprofessionella team.
 • Involvera barn, unga och vårdnadshavare.
 • Gå stegvis fram och följ upp, innan arbetet skalas upp.
 • Inför samma modell i alla kommuner i ett län.
 • Följ upp resultatet för barn och unga.

Framgångsfaktorerna och andra erfarenheter från arbetet finns nu samlat i TSI-boken som är avsedd att ge ett nära och praktiskt stöd till de som vill starta eller förbättra ett pågående arbete med att erbjuda barn och unga tidiga och samordnade insatser.

TSI-boken och annat material för arbete med TSI hittar du på Kunskapsguidens tema om tidiga och samordnade insatser för barn och unga.

Tidiga och samordnade insatser för barn och unga (TSI)

Erfarenheterna från arbetet kommer också att delas vid kommande konferenser och webbinarier under 2023 och 2024, däribland på Socionomdagarna den 8-9 november 2023.

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.