Samlad information om barn och unga som begår brott

Att arbeta med barn och unga med normbrytande beteende eller som är misstänkta för brott är komplext. I det nya temat om barn och unga som begår brott får du samlad information om socialtjänstens arbete som sträcker sig från generellt förebyggande arbete till individuellt anpassade insatser till barn och unga som begår allvarliga brott.
Skuggor av två personer, en röker.

Barn och unga som bryter mot normer, regler och lagar behöver få stöd så tidigt som möjligt för att minska risken för allvarlig problematik eller brottslig utveckling. Det är viktigt att ha en helhetssyn och samverka med flera aktörer för att få kunskap om barnens behov och erbjuda rätt hjälp. I arbetet med att förebygga att barn och unga begår brott har socialtjänsten en viktig roll.

Samlingsplats för stöd och kunskap om barn som begår brott

I Kunskapsguidens nya tema om barn och unga som begår brott hittar du samlad information om brottsförebyggande arbete och om risk- och skyddsfaktorer för normbrytande beteende. Du kan också läsa om vilket ansvar socialtjänsten har i rättsprocessen. 

Under temat finns hänvisningar och länkar till fördjupad kunskap i handböcker och andra kunskapsstöd. Du hittar också en föreläsning om de risk- och skyddsfaktorer som enligt forskningen är mest relevanta för att förstå och förklara varför barn och unga utvecklar ett normbrytande beteende eller begår brott.

– Det här temat på Kunskapsguiden är en utgångspunkt för att nå relevant stöd och kunskap på området. Både på Socialstyrelsen och andra myndigheter är flera nya material inom temat på gång. Redan under hösten kommer temat fyllas på med mer information och ytterligare relevant stöd och kunskap, säger Thomas Jonsland, utredare på Socialstyrelsen.

Vänder sig främst till dig som arbetar inom socialtjänstens barn- och ungdomsvård

Temat vänder sig framför allt till socialsekreterare inom socialtjänstens barn- och ungdomsvård som vill bredda eller fördjupa sina kunskaper. Men informationen kan också vara relevant för andra som möter och arbetar med barn och unga med normbrytande beteende eller som är misstänkta för brott.

Temat Barn och unga som begår brott

 

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.