Samhället brister i att hindra dödligt våld mot barn och vuxna

Samhällets skyddsnät brister när det gäller att förhindra dödligt våld och försök till dödligt våld. Det visar Socialstyrelsens skade- och dödsfallsutredningar där man tittat närmare på 75 ärenden där barn och vuxna dödats eller varit utsatta för försök till dödligt våld. För att stärka det våldsförebyggande arbetet behöver samhällsaktörerna göra mer.

Socialstyrelsens skade- och dödsfallsutredningar som presenteras i dag rör 83 brottsoffer, 26 barn och 57 vuxna, som dödats eller utsatts för försök till dödligt våld (de vuxna utsattes av en närstående eller tidigare närstående person). Trots att både brottsoffer och gärningspersoner hade haft omfattande kontakter med olika samhällsaktörer fick de inte det stöd som behövdes.

Ett 30-tal brister i samhällets insatser

I utredningarna identifierades ett 30-tal brister i samhällets insatser. Till exempel att socialtjänsten inte alltid utreder eller följer upp fall där barn riskerar att fara illa. En annan brist är att varken hälso- och sjukvården eller socialtjänsten uppmärksammar våldsutövande, till exempel att de inte ställer frågor om en person utövar våld, trots uppgifter om exempelvis oförmåga att hantera aggressivitet.

– Alla människor har rätt till ett tryggt liv utan våld. Det är viktigt att samhället gör sitt yttersta för att förhindra att dessa brott sker, säger Moa Mannheimer, utredare på Socialstyrelsen.

Åtgärder för att stärka det våldsförebyggande arbetet

Samhällsaktörerna behöver göra mer för att förebygga dödligt våld i nära relationer. Socialstyrelsens förslag till åtgärder kan sammanfattas i fyra utvecklingsområden:

  • Stärka implementeringen av befintlig reglering och stödmaterial.
  • Stärka samverkan runt enskilda personer.
  • Utveckla metoder och arbetssätt.
  • Se över behovet av reglering.

Stöd i arbetet med våld i nära relationer

Kunskapsguidens tema om våld i nära relationer beskriver hur du som arbetar i socialtjänsten, hälso- och sjukvården och tandvården kan upptäcka våldet. Du får veta hur du kan stödja och hjälpa utsatta personer, men också ta del av information om olika insatser och stöd för arbetet med våldsutövare.

Temat Våld i nära relationer

Socialstyrelsens utredningar av vissa skador och dödsfall 2018–2021 - Socialstyrelsen

Kompetensstöd om våld i nära relationer - Socialstyrelsen

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.