Stöd för ny personal inom vård och omsorg

Sommaren är på väg och ny personal behöver introduceras för arbete inom vård och omsorg. På Kunskapsguiden har vi samlat webbbaserade, kostnadsfria utbildningar från Socialstyrelsen som är ett stöd för dig som arbetar inom socialtjänsten och hälso- och sjukvården.
Äldre man och kvinna från hemtjänst skrattar tillsammans.

Introduktion till arbete i vård och omsorg
Introduktionskursen Introduktion till arbete i vård och omsorg riktar sig främst till personal inom socialtjänst och kommunalt finansierad hälso- och sjukvård, i såväl kommunala som privata verksamheter. Den ger ny personal som kommer in i verksamheterna baskunskap för att arbeta inom äldre- och funktionshindersomsorgen.

Basala hygienrutiner i vård och omsorg
Webbutbildningen i basala hygienrutiner är speciellt anpassad till arbete inom hemtjänst, särskilt boende, LSS-boende och bostad med särskild service enligt socialtjänstlagen. Utbildningen är utformad för att kunna användas i det dagliga arbetet.

Förebygga och förhindra smitta – för chefer i vård och omsorg
Den här webbutbildningen handlar om reglerna för basala hygienrutiner och smittförebyggande åtgärder samt vilket ansvar chefer har när det gäller dessa arbetsområden. Den vänder sig till chefer inom hemtjänst i ordinärt boenden enligt SoL, särskilda boenden för äldre enligt SoL, bostad med särskild service för vuxna enligt SoL, bostad med särskild service enligt LSS för barn eller ungdomar, och bostad med särskild service enligt LSS för vuxna.

Samtliga utbildningar hittar du under våra teman om att förhindra smitta i funktionshinderomsorgen och äldreomsorgen.

Förhindra smitta i äldreomsorgen – Utbildningar

Förhindra smitta i funktionshinderomsorgenUtbildningar

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.