Allvarliga brister i samhällets skyddsnät visar dödsfallsutredningarna

Socialstyrelsen har utrett 60 ärenden där barn och vuxna utsatts för exempelvis mord, dråp eller försök till mord. De flesta av brottsoffren och gärningspersonerna hade haft många kontakter med olika samhällsaktörer, som exempelvis hälso- och sjukvård, socialtjänst och polis, året före brottet.
Ungdomar tröstar varandra

– I många fall var kontakterna omfattande och ofta var flera samhällsaktörer inblandade parallellt. Trots det fick barn och vuxna inte det stöd de behövde. Det måste vi ändra på, säger Moa Mannheimer, utredare på Socialstyrelsen.

Socialtjänstens utredningar brister

Socialstyrelsen utreder ärenden när exempelvis ett barn har blivit grovt misshandlat av en närstående eller har dödats, eller när en vuxen person har dödats av en närstående. Vartannat år sammanfattar Socialstyrelsen skade- och dödsfallsutredningar i en rapport. Senaste rapporten rör 60 ärenden där 26 barn och 43 vuxna är brottsoffer.

I Socialstyrelsens utredningar identifieras allvarliga brister i samhällets skydd och stöd. Till exempel att socialtjänsten inte utreder ett barns situation tillräckligt noga, trots allvarlig oro för exempelvis försummelse, missbruk eller en konfliktfylld separation mellan föräldrarna.

Våldet upptäcks inte

I mötet med vuxna som utsatts för våld, främst kvinnor, upptäcks inte våldet. Hälso- och sjukvården och socialtjänsten frågar inte om våld, trots att man känner till riskfaktorer hos brottsoffret eller gärningspersonen. I de fall då man känner till att en person är våldsutsatt agerar man inte heller tillräckligt för att våldet ska upphöra.

Socialstyrelsens skade- och dödsfallsutredningar – Socialstyrelsen

Webbinarium: Vad visar Socialstyrelsens skade- och dödsfallsutredningar?

Stöd i arbetet med våld i nära relationer

Kunskapsguidens tema om våld i nära relationer beskriver hur du som arbetar i socialtjänsten, hälso- och sjukvården och tandvården kan upptäcka våldet. Du får veta hur du kan stödja och hjälpa utsatta personer, men också ta del av information om olika insatser och stöd för arbetet med våldsutövare.

Temat våld i nära relationer

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.