Utvecklingen inom välfärdsteknik har bromsat in

Digitalisering och användande av ny teknik inom välfärden fortsätter att gå framåt på många områden. Men under de senaste åren har utvecklingen varit ojämn med markanta nedgångar av viss välfärdsteknik 2023, visar Socialstyrelsens senaste uppföljning. På Kunskapsguiden hittar du fördjupad information, publikationer, webbutbildningar och poddar om just välfärdsteknik.
Hemtjänst hemma hos kvinna som får hjälp med mobiltelefon.

Sedan 2014 har Socialstyrelsen i årliga rapporter följt utvecklingen av tekniska och digitala lösningar inom kommunal hälso- och sjukvård, äldreomsorg, funktionshinder och individ- och familjeomsorg. Utvecklingen har hela tiden gått framåt men 2021 kom ett trendbrott och en inbromsning inom utbudet av välfärdsteknik.

– Ja, i år kan vi konstatera att det inom flera områden inte skett någon utveckling alls eller till och med att den tagit några steg tillbaka, säger Julia Lindström, utredare på Socialstyrelsen.

Generellt sett är välfärdsteknik vanligare inom äldreomsorgen än inom funktionshinderområdet. Inom äldreområdet har användningen av välfärdsteknik ökat över tid. Men i år är ökningen inte lika tydlig.

Inom funktionshinderverksamheten syns kraftiga nedgångar inom digital tillsyn, gps-larm och passiva larm.

Kraftig ökning av digitala stöd till personalen

I årets rapport pekar Socialstyrelsen också på tydliga förbättringar när det gäller digitala stöd som riktas till personalen. Tillgång till digitala planeringsverktyg och utrustning för att kunna dokumentera i mobilen har ökat.

Läs mer och ta del av rapporten hos Socialstyrelsen

Öka din kompetens om välfärdsteknik

Välfärdsteknik definieras som digital teknik som syftar till att bibehålla eller öka trygghet, aktivitet, delaktighet eller självständighet för en person som har eller löper förhöjd risk att få en funktionsnedsättning. Det kan till exempel handla om trygghetslarm, påminnelseverktyg, digital tillsyn och läkemedelsfördelare.

Om du vill lära dig mer om välfärdsteknik hittar du fördjupad information, publikationer, webbutbildningar och poddar under Kunskapsguidens tema om välfärdsteknik.

Temat Välfärdsteknik

 

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.