Bra måltider stödjer ett hälsosamt åldrande

Genom att äta och träna rätt kan äldre personer bevara sin fysiska funktion och därmed sin självständighet. Därför är kunskap om mat och näring viktig för alla som jobbar inom vården och omsorgen. I temat om mat och näring för äldre personer får du bland annat lära dig om framgångsfaktorer för bra måltider i äldreomsorgen.
Folio Images
+46 8 720 56 00
info@folio.se

Många äldre personer är friska och har goda matvanor, men med stigande ålder ökar andelen med sjukdom eller funktionsnedsättning. Att stärka det friska och förebygga ohälsa är centralt för att stödja ett hälsosamt åldrande. Bra måltider är en viktig grund för både friska och sjuka personer men behöver ibland kompletteras med särskilda insatser vid vissa sjukdomstillstånd.

– Maten har tyvärr låg status i vården och omsorgen även om det ofta nämns i media. Genom temat om mat och näring för äldre personer vill vi öka kunskapen och förståelsen för matens betydelse, säger Lena Martin, utredare på Socialstyrelsen

Genom att äta och träna rätt kan äldre förlänga sin tid som oberoende

För äldre personer är främsta målet med hälsosamma matvanor att bevara fysisk funktion i så stor utsträckning som möjligt för att ge möjlighet till självständighet.

– Maten är viktig långt upp i åldrarna. Äldre kan förlänga sin tid som oberoende genom att äta och träna rätt, säger Lena Martin.

Viktig kunskap för alla i vården och omsorgen

Socialstyrelsen har tagit fram temat om mat och näring för äldre personer i samarbete med Livsmedelsverket. I temat får du bland annat lära dig vad man behöver tänka på när man planerar måltider för äldre personer inom omsorgen och om risken för undernäring. Du får också läsa om vilka utmaningar som finns med till exempel nedsatt aptit och ätsvårigheter, och du får tips på hur man kan hantera utmaningarna.

– Alla som jobbar i vården och omsorgen kan inspireras och hämta kunskap från temat på Kunskapsguiden. Både chef och personal, säger Lena Martin.

Temat om mat och näring för äldre personer

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.