Webbutbildning och vägledning för munhälsa

Socialstyrelsen har tagit fram dels en grundläggande webbutbildning om munhälsa och munvård, dels en vägledning för en god munhälsa hos personer med demenssjukdom. Det är ett led i att förbättra livskvaliteten för personer som har behov av att få stöd med sin munvård.
Caregiver take care asian elderly woman while using toothbrush.

Grundläggande utbildning i munhälsa

Utbildningen vänder sig till personal som i sitt dagliga arbete möter personer som behöver stöd med sin munvård.

Utbildningen ger kunskaper om:

  • munhälsa och munvård och dess betydelse för hälsa och livskvalité
  • att förebygga och identifiera ohälsa i munnen
  • att genomföra munvård och använda produkter och hjälpmedel
  • vikten av bemötande och delaktighet
  • samverkan, dokumentation och avvikelserapportering.

För att gå webbutbildningen i grundläggande munhälsa behöver du logga in här.

Vägledning för en god munhälsa hos personer med demenssjukdom

Vägledningen riktar sig till chefer, verksamhetsutvecklare och personal inom socialtjänst, tandvård och hälso- och sjukvård. Den beskriver på ett pedagogiskt sätt hur munhälsan behöver uppmärksammas under hela demenssjukdomens förlopp. Den visar tydligt på att med regelbundna uppföljningar och rätt insatser går det att bibehålla en god munhälsa.

I webbutbildningen ingår avsnitt som fungerar som stöd för personal som arbetar med personer med demenssjukdom.

Vägledning för en god munhälsa hos personer med demenssjukdom hos Socialstyrelsen

 

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.