Nytt område kan stödja omställningen till god och nära vård

Nu finns det tionde området God och nära vård på Kunskapsguiden. Inom området finns fem nya teman som kan stödja omställningen till en god och nära vård.
Äldre kvinna i möte med sjukvårdspersonal. De tittar på en skärm tillsammans.

I kommuner och regioner pågår arbetet med omställningen till en god och nära vård. Den syftar till att patienter och anhöriga ska känna sig delaktiga i hälso- och sjukvården och att vården ska vara lättillgänglig och ges med god kontinuitet. Som stöd i utvecklingsarbetet finns nu området god och nära vård med fem nya teman på Kunskapsguiden:

Fast läkarkontakt och vårdkontakt

God och nära vård

Kommunal hälso- och sjukvård

Kompetensutveckling god och nära vård

Samordnad vård och omsorg

För att lyckas med omställningen behöver hälso- och sjukvården i högre grad organiseras och samordnas med utgångspunkt från patientens behov och förutsättningar. Det innebär en mer sammanhängande och personcentrerad hälso- och sjukvård med fokus på hälsa och förebyggande insatser. Många människor kan och vill vara delaktiga i sin egen vård och det ska vara tydligt för varje patient vad som planeras och vilka kontakter man kan vända sig till. Det handlar också om att medarbetare väljer att arbeta i hälso- och sjukvården.

Mer stöd kommer

Socialstyrelsen tar fram olika former av stöd för att underlätta omställningen för dig som arbetar i kommun och region. Området God och nära vård kommer att samla materialet och utökas med ytterligare teman under hösten.

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.