Anhörigas röster visar vikten av ett integrerat anhörigperspektiv

Att lyssna på anhöriga, hålla dem informerade och uppmärksamma deras behov av stöd är ett viktigt förhållningssätt för chefer och medarbetare inom socialtjänsten och hälso- och sjukvården. I fyra nya filmer på Kunskapsguiden berättar anhöriga om sina erfarenheter och sin situation.
Man som tittar ner

Anhörigperspektivet behöver genomsyra alla socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens verksamheter. Det ger bättre förutsättningar att ge rätt insatser eller vård till den enskilde, det främjar anhörigas och enskildas hälsa och är också kostnadsbesparande för samhället.

– När vi lyssnar på och tar hand om anhöriga, vinner alla parter på det. Genom att förstå anhörigas behov och situation kan bättre vård och insatser ges till den enskilde och ohälsa hos anhöriga kan förebyggas. Anhöriga får ofta ta konsekvenserna när vården och omsorgen brister, när ansvaret blir för tungt och situationen blir ohållbar. Det kan innebära både förlorad arbetsinkomst och försämrad hälsa, säger Lisette Wahlroth, utredare på Socialstyrelsen.

I Kunskapsguidens tema om anhörigperspektiv i socialtjänsten och hälso- och sjukvården kan du läsa mer om vad ett anhörigperspektiv innebär. Där finns också två kunskapsstöd som Socialstyrelsens har tagit fram. De ger stöd till både hälso- och sjukvården och socialtjänsten att integrera anhörigperspektivet på system- och verksamhetsnivå.

Inom temat finns även presentationsmaterial som sammanfattar kunskapsstödet. Presentationen är riktad till beslutsfattare på politisk och tjänstemannanivå för att ge ökad kunskap om betydelsen av att integrera ett anhörigperspektiv, samt för att kunna användas i verksamheters utvecklingsarbete.

Anhörigperspektiv i socialtjänsten och hälso- och sjukvården

Filmer med röster från anhöriga

Inom temat lanseras nu även fyra korta filmer där Alex, Andreas, Maria och Åsa delar med sig av sina erfarenheter som anhöriga till barn, make och förälder. De ger sin syn på hur deras liv har påverkats och vad som kan underlätta deras roll och ansvar.

Personerna i filmerna är skådespelare som återger anhörigas egna berättelser.

Filmerna riktar sig främst till dig som är beslutsfattare inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten, även förtroendevalda. De riktar sig även till dig som är medarbetare inom socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens olika verksamheter. Använd dem i arbetet för att uppmärksamma och integrera anhörigperspektivet och involvera anhöriga i ert arbete.

Filmer med röster från anhöriga

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.