Nytt stöd om att förhindra smitta i funktionshinderomsorgen

Genom att följa de basala hygienrutinerna kan du som arbetar i funktionshinderomsorgen skydda dig själv och personer du möter från att bli sjuka. Att involvera brukarna i smittskyddsarbetet är också en viktig del i arbetet. I vårt nya tema hittar du samlad information inom området.
Person tar handsprit ur flaska som sitter i en hållare på väggen.

Kunskapsguidens nya tema om att förhindra smitta i funktionshinderomsorgen ger dig grundläggande kunskaper om basala hygienrutiner, antibiotikaresistenta bakterier, coronavirus och covid-19, influensa och vinterkräksjuka. Du får också lära dig mer om kommunikation och delaktighet i arbetet med att förhindra smitta.

Basala hygienrutiner viktigast för att förhindra smitta

Att följa de basala hygienrutinerna är det viktigaste du kan göra för att skydda dig själv och de personer du möter från sjukdomar som kan göra dem allvarligt sjuka. Basal hygien omfattar handhygien och användning av arbetskläder, skyddshandskar och i vissa fall skyddskläder – det vill säga åtgärder som ska tillämpas i den direkta vården och omsorgen för att förebygga vårdrelaterade infektioner.

­– Personal inom hemtjänst, särskilt boende, LSS-boende och i bostad med särskild service enligt SoL behöver ha kunskap om reglerna för de basala hygienrutinerna men också vad som gäller för personlig skyddsutrustning. I Socialstyrelsens webbutbildning får personalen lära sig hur man ska tillämpa de basala hygienrutinerna genom övningar och reflektioner, säger Carina Wiström Bergstock, utredare på Socialstyrelsen.

Kommunikativt stöd för att involvera brukarna

Personer med kognitiva svårigheter behöver ofta extra stöd för att förstå komplexa sammanhang och situationer som till exempel att förhindra smitta eller att vara akut sjuk. Du kan därför behöva komplettera personernas ordförråd med exempelvis bilder, symboler eller tecken i samtal om risk för smitta.

­– Alternativ Kompletterande Kommunikation, AKK, kan användas tillsammans med tal när personalen kommunicerar med personer som har kommunikationssvårigheter. AKK är till exempel foton, tecken som stöd, konkreta föremål eller talande hjälpmedel. Även kroppsspråk, gester, pekningar kan fungera som komplement, säger Carina Wiström Bergstock.

Temat Förhindra smitta i funktionshinderomsorgen

Webbutbildningen Basala hygienrutiner i vård och omsorg i Socialstyrelsens utbildningsportal

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.