Nytt stöd för att dela information om barn i brottsförebyggande syfte

Socialtjänsten, skolan och polisen behöver samverka med varandra för att förebygga att barn och unga begår brott. Att dela information kan öka möjligheten att ge barnet rätt stöd i ett tidigt skede. På Kunskapsguiden finns nu ett nytt inspirationsmaterial om arbetssätt i den lokala samverkan.
Flera personer sitter kring ett bord och diskuterar.

När ett barn har ett normbrytande beteende är det viktigt att agera så tidigt som möjligt för att stoppa en negativ utveckling. Det kan till exempel handla om ett destruktivt beteende, skolfrånvaro eller mer allvarliga tecken som våld och umgänge i kriminella kretsar.

En utmaning kan vara att enskilda aktörer saknar en helhetsbild av barnets situation, och då blir det svårare att ge rätt stöd. För att kunna agera tidigt kan det vara betydelsefullt att samverka med vårdnadshavarna och att både den unge själv och vårdnadshavarna ger samtycke till att skolan, socialtjänsten och polisen får dela information.

Stöd för att utveckla samverkan lokalt

Socialstyrelsen, Skolverket och Polismyndigheten har i en gemensam satsning intervjuat ett flertal kommuner om utmaningar och framgångsfaktorer vid samverkan i det lokala brottsförebyggande arbetet.

Utifrån de samlade erfarenheterna har det tagits fram ett material som bland annat består av filmer där yrkesverksamma från Karlstad, Malmö och Järva medverkar och reflekterar kring olika scenarier. Syftet är att inspirera och ge stöd i lokala arbetssätt för socialtjänst, skola och polis att dela information om enskilda barn och unga.

– Vi har alla olika uppdrag men vi behöver ta stöd av varandra för att kunna stödja barnet i vardagen, säger Tove Lundell, sektionschef på socialtjänsten i Malmö, och en av de som varit med i arbetet med inspirationsmaterialet.

Materialet hittar du i Kunskapsguidens tema om barn och unga som begår brott, och det består av:

  • Filmer med olika scenarier för barn i risk för kriminalitet
  • Reflektionsmaterial att arbeta med lokalt
  • Frågor och svar om lagar och regler om att dela information

Barn och unga som begår brott – Dela information mellan socialtjänst, skola och polis

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.