Förhindra smitta i äldre- och funktionshinderomsorgen

Vi går nu in i en period då många olika virus är aktuella samtidigt – covid-19, säsongsinfluensa, RS-virus och vinterkräksjuka. Två webbutbildningar från Socialstyrelsen syftar till att förebygga och förhindra smittspridning inom äldre- och funktionshinderomsorgen.
Hygiene and health concept. Woman with a small bottle of hand sanitizer

Att förstå och följa de basala hygienrutinerna är det viktigaste du kan göra för att skydda dig själv och personer i vården och omsorgen från att bli sjuka.

Basala hygienrutiner i vård och omsorg
Webbutbildningen i basala hygienrutiner är speciellt anpassad till arbete inom hemtjänst, särskilt boende, LSS-boende och bostad med särskild service enligt socialtjänstlagen. Utbildningen är utformad för att kunna användas i det dagliga arbetet och finns på både svenska och engelska.

Basala hygienrutiner i vård och omsorg – Socialstyrelsens utbildningsportal

Basic hygiene routines in healthcare and care

Förebygga och förhindra smitta – för chefer i vård och omsorg
Den här webbutbildningen handlar om reglerna för basala hygienrutiner och smittförebyggande åtgärder samt vilket ansvar chefer har när det gäller dessa arbetsområden. Den vänder sig till chefer inom hemtjänst i ordinärt boenden enligt SoL, särskilda boenden för äldre enligt SoL, bostad med särskild service för vuxna enligt SoL, bostad med särskild service enligt LSS för barn eller ungdomar, och bostad med särskild service enligt LSS för vuxna.

Förebygga och förhindra smitta – för chefer i vård och omsorg – Socialstyrelsens utbildningsportal

Teman om att förhindra smitta

Utbildningarna hittar du också under våra teman om att förhindra smitta inom äldre- och funktionshinderomsorgen. Där hittar du även andra utbildningar och stödmaterial som kan vara av intresse för dig.

Förhindra smitta i äldreomsorgen

Förhindra smitta i funktionshinderomsorgen

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.