Ekonomiskt perspektiv på fallolyckor ny sida på Kunskapsguiden

Kunskapsguidens tema om fallprevention har ny och tydligare struktur. Det har också kompletterats med en ny sida om ekonomiskt perspektiv på fallprevention.
Äldre par på gångbana

Fallolyckor kan orsaka försämrad livskvalitet, skador, stort lidande och dödsfall bland äldre personer och medför också stora kostnader för samhället. Genom förebyggande arbete kan många fallolyckor förhindras.

Samhällskostnaderna för fallolyckor uppskattades år 2020 till 11,6 miljarder kronor. Där ingår bland annat kostnader för slutenvård, öppenvård, rehabilitering, transport, omsorg samt läkemedel och hjälpmedel. Dessutom ingår informell vård som utförs av anhöriga.

Socialstyrelsens hälsoekonomiska beräkningar visar att satsningar på fallförebyggande insatser innebär besparingar på några års sikt. I vårt nya avsnitt om ekonomiskt perspektiv på fallförebyggande insatser kan du läsa mer om detta.

Ekonomiskt perspektiv på fallpreventivt arbete – Kunskapsguiden

För att förebygga fall och fallskador behövs samlad kompetens från flera delar av vården och omsorgen. Ett arbetssätt som kan användas för att motverka fallolyckor är teambaserat arbetssätt.

I Kunskapsguidens tema om fallolyckor och fallprevention finns bland annat stöd och utbildning för team som vill arbeta mer med att förebygga fallolyckor.

Fallolyckor och fallprevention – Kunskapsguiden

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.