Äldreguiden stödjer äldre personer och anhöriga att välja äldreomsorg

Socialstyrelsen har nylanserat Äldreguiden – en sajt som stödjer äldre personer och anhöriga i att välja äldreomsorg. Sajten sammanställer information och jämför hemtjänst och särskilt boende för äldre (säbo). Om du vill lära dig mer om boende, hemtjänst och hemsjukvård för äldre personer hittar du fördjupad information på Kunskapsguiden.
Medicinhantering mellan sjukvårdspersonal och äldre manlig patient

Äldreguiden vänder sig både till äldre personer och till anhöriga som ska hjälpa en äldre person att hitta rätt. Sajten ger en översikt över vilken omsorg och service som ges på olika boenden och av olika utförare av hemtjänst. Där kan man också jämföra äldreboende och hemtjänst runt om i landet.

Äldreguiden är ett led i arbetet i att stödja personer som behöver äldreomsorg och anhöriga i att bli mer delaktiga och få det stöd de behöver.

Mer om Äldreguiden hos Socialstyrelsen

Information och kunskapsstöd om boende, hemtjänst och hemsjukvård

På Kunskapsguiden kan du läsa mer om boende, hemtjänst och hemsjukvård för äldre personer. Där hittar du även kunskapsstödjande produkter som publikationer och filmer.

Äldre personer som vill och kan bor kvar i den egna bostaden och får där det stöd och den vård som de behöver. Särskilt boende för äldre (säbo) behövs när vård- och omsorgsbehovet är stort och kräver närhet till personal dygnet runt.

Temat Boende för äldre personer

Äldre personer som bor kvar i den egna bostaden kan ansöka om hemtjänst som är ett bistånd i form av service och personlig omvårdnad i hemmet. Hemtjänst kan också innehålla dagliga sysslor som städning, inköp och matlagning. Parallellt med hemtjänst kan en person få hemsjukvård.

Temat Hemtjänst och hemsjukvård för äldre personer

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.