Vi firar romernas nationaldag

Den 8 april är romernas nationaldag. Den romska gruppen är en av fem erkända nationella minoriteter i Sverige. Kunskapsguiden uppmärksammar dagen genom att lyfta socialtjänstens roll i arbetet med romsk inkludering.

Foto: Malin A Junkka

Den 8 april firas romernas nationaldag i ett 40-tal länder till minne av den första romska världskongressen som hölls i London 1971. Den romska gruppen är en av fem erkända nationella minoriteter i Sverige. De erkändes som en nationell minoritet år 2000 men har funnits i landet sedan 1500-talet.

Den romska befolkningen är heterogen och består av olika grupper med inbördes kulturella och språkliga variationer. För många har tillvaron i Sverige präglats av diskriminering och utanförskap som har lett till att en del romer upplever brister i tilliten till myndigheter. Men trots olika insatser är diskriminering och utanförskap fortfarande en verklighet för många romer.

– Diskriminering och utanförskap är tyvärr fortfarande en verklighet för många romer i Sverige. Därför behövs flera insatser för att komma till rätta med situationen. Bland annat måste regeringens strategi för romsk inkludering förverkligas. Strategins mål är att den rom som fyller 20 år 2032 ska ha likvärdiga möjligheter i livet som den som är icke-rom, säger Katarina Popovic, utredare på Socialstyrelsen.

Socialtjänstens roll i arbetet med romsk inkludering

Det låga förtroendet för socialtjänsten kan innebära att romer drar sig för att söka stöd och andra insatser som de har rätt till. Men med ett gott bemötande och ett inkluderande arbetssätt kan du som möter enskilda romer skapa förtroendefulla relationer och få dem att våga berätta om sin situation. Först då kan du ge stöd och andra insatser som de har rätt till – på lika villkor som andra.

För att lyckas med ett inkluderande arbete behöver du ha kunskap om romers situation och om lagstiftningen kring diskriminering och nationella minoriteter. På Kunskapsguiden hittar du bland annat information om strategin för romsk inkludering, brobyggare som metod för stöd i arbetet och massor av publikationer och länkar om du vill fördjupa sig.

Läs mer under temat Nationella minoriteter

I bemötandet tar framtiden form – Romsk inkludering. Ett utbildningsmaterial till stöd för socialtjänsten (pdf) hos Socialstyrelsen

Läs mer hos andra

Minoritet.se

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.