Samlat stöd för brottsförebyggande arbete med barn och unga

Att motverka att barn och unga begår brott är en av samhällets mest aktuella utmaningar. Långsiktigt förebyggande arbete, i kombination med riktade insatser med stöd i forskning är vad som krävs. På Kunskapsguiden finns samlad information och stöd inom området.
Tre ungdomar som går i en tunnel

Att arbeta med barn och unga med normbrytande beteende eller som är misstänkta för brott är komplext. Det är viktigt att ha en helhetssyn och flera aktörer behöver samverka för att få kunskap om barnens behov och erbjuda rätt hjälp.

Kunskapen om vilka risk- och skyddsfaktorer som har samband med att barn och unga utvecklar ett normbrytande beteende kan hjälpa socialtjänsten att identifiera och uppmärksamma de barn och unga som behöver stöd i ett tidigt skede. Den kan också ge stöd i att bedöma vilka insatser som behövs.

Barn och unga som löper hög risk att begå brott behöver erbjudas insatser med vetenskapligt stöd. Under 2021 presenterade Socialstyrelsen ett kunskapsstöd där fem insatser rekommenderas för barn i åldrarna 6–17 år med hög risk för fortsatt normbrytande beteende. Insatserna är vetenskapligt utvärderade.

Under Kunskapsguidens tema om barn och unga som begår brott finns en introduktion till brottsförebyggande arbete och stöd för socialtjänsten. Där kan du också läsa mer om rekommendationer om insatser till barn med hög risk för fortsatt normbrytande beteende.

Temat barn och unga som begår brott

Utvecklingsarbete ska sprida aktuell kunskap i kommunerna

Under 2023 kommer Socialstyrelsen tillsammans med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och de regionala samverkans- och stödstrukturerna (RSS) genomföra en satsning för att sprida kunskap om verksamma insatser och arbetssätt för att motverka brott bland barn och unga.

Ett 60-tal kommuner kommer medverka i utvecklingsarbetet som sker inom Partnerskapet där Socialstyrelsen, SKR och RSS ingår.

Läs mer om arbetet under vårt tema om Partnerskapet

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.