Färre besök på de psykiatriska akutmottagningarna under pandemin – men fler inläggningar

Många har undvikt att söka hjälp på landets psykiatriska akutmottagningar under coronapandemin. Mellan mars och oktober var antalet besök cirka 9 500 färre än under motsvarande period förra året, visar en studie av Socialstyrelsen.
Johner Bildbyra AB
+46 8 644 83 30
info@johner.se
sales@johner.se

Mot bakgrund av coronapandemin har Socialstyrelsen undersökt patientströmmarna vid landets barn- och vuxenpsykiatriska akutmottagningar. Besöken bromsade in ordentligt i våras när smittspridningen bröt ut. Som mest låg nedgången på cirka 30 procent jämfört med motsvarande period året innan. Under sommarmånaderna började flödet av patienter bli mer normalt i samband med att smittspridningen avtog för att i september återigen minska. Under hösten har det varit mellan 10 och 20 procent färre besökare.

– Troligen har man dragit sig för att söka vård av rädsla för att bli smittad eller för att man inte vill belasta hälso- och sjukvården. Men en uppenbar risk med att inte söka akut vård är att symtomen förvärras, säger Peter Salmi, utredare på Socialstyrelsen.

Fler har lagts in för vård

Samtidigt som besöken på de psykiatriska akutmottagningarna sjunkit, har andelen som behöver läggas in för vård ökat.

– Det kan tyda på att de som sökt hjälp akut under pandemin har varit sjukare och inte kunnat undvika besöken. Det minskade besökstrycket kan också ha gjort att man varit mer generösa med inläggningar, konstaterar Peter Salmi.

Bland de patienter som lagts in för vård har vissa diagnoser ökat, till exempel psykotiska tillstånd och emotionellt instabilt personlighetssyndrom, även kallat borderline. 

– Gemensamt för diagnoserna är att de kan innebära allvarliga symtom som kräver ett akut omhändertagande, säger Peter Salmi. Patienterna har även i större utsträckning saknat diagnos, vilket kan bero på att öppenvården haft betydligt färre fysiska patientkontakter under pandemin och därmed haft svårare att bedöma patienter.

Följer utvecklingen

Detta är Socialstyrelsens andra studie av hur coronapandemin påverkat besöken på de psykiatriska akutmottagningarna. Myndigheten kommer att fortsätta följa utvecklingen.

– De är viktigt att bevaka situationen också på längre sikt för att undersöka vad konsekvenserna kan bli om personer inte söker akut psykiatrisk vård, säger Peter Salmi.

Analyserna baseras på uppgifter som rapporterats från hälso- och sjukvården till Socialstyrelsens patientregister.

Läs mer

Psykiatriska akutmottagningar har fortfarande färre besök men samtidigt fler inläggningar under coronapandemin (pdf)

 

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.